342-0316/01 – Technologie ložných a skladových operací (TLSO)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jan Daněk, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRA42 doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V předmětu „Technologie ložných a skladovacích operací“ se studenti seznámí s technologii manipulace se zbožím (materiálem) při uskutečňování ložných operací a ve skladech. Rovněž se v širokém záběru seznámí s technickou základnou potřebnou pro realizaci technologie. Předmět je zaměřen na tyto oblasti: - úloha a místo manipulace s materiálem, - vlastnosti manipulovaného materiálu, zejména sypkých materiálů, - zařízení pro mechanizaci manipulačních operací, - speciální zařízení pro mechanizaci ložných operací v železniční a silniční dopravě i v kombinované přepravě, - stavebně-technické úpravy pro použiti mechanizačních zařízení, - sklady a skladování, systémové navrhování komplexní mechanizace, - technicko-ekonomické hodnocení mechanizace manipulačních operací, - bezpečnost práce při uskutečňování manipulačních operací. Předpokladem studia je absolvování předmětů společného základu na strojní fakultě. Studenti jsou klasifikováni na základě bodového hodnocení ze cvičení a ústní zkoušky.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Mechanizační a manipulační prostředky a zařízení, specielní mechanizmy pro mechanizaci ložných operací v dopravě, sklady a skladování. Přepravní výkonnost zařízení.

Povinná literatura:

1. Daněk J., Pavliska J.: Technologie ložných a skladových operací I, VŠB-TU Ostrava 2002. 2. Daněk J., Pavliska J.: Technologie ložných a skladových operací II, VŠB-TU Ostrava 2002.

Doporučená literatura:

1. Dražan F., Jeřábek K.: Manipulace s materiálem, SNTL Praha, 1979 2. Jasaň V., Košábek J., Szuttor N.: Teória dopravných a manipulačných zariadení, ALFA Bratislava, 1989 3. Kováč M.: Mechanizácia ložných dopravno-manipulačných a skladovacích operácií I, ALFA, Bratislava 1984 4. Taraj L.a kol.: Mechanizácia ložných dopravno-manipulačných a skladovacích operácií II, ALFA, Bratislava 1986 5. Kováč, M. Technológia ložných a skladových prác. Bratislava: ALFA Bratislava, 1986.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Vlastnosti materiálů. Cyklicky pracující zařízení a jejich výkonnost. Cyklicky pracující zařízení a jejich výkonnost. Kontinuálně pracující zařízení a jejich výkonnost. Kontinuálně pracující zařízení a jejich výkonnost. Pneumatická doprava. Hydraulická doprava. Manipulační jednotky. Přepravní jednotky. Speciální železniční zařízení. Doplňková zařízení pro mechanizaci. Technicko-ekonomické výpočty. Sklady. Zařízení skladů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (20) Pozemní doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (20) Pozemní doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (20) Pozemní doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (20) Pozemní doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (20) Pozemní doprava P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (20) Pozemní doprava K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku