342-0317/02 – Transport Dynamic (MD)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits3
Subject guarantorIng. Jaromír Široký, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jaromír Široký, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KRZ011 Ing. Radek Krzyžanek
S1I95 Ing. Jaromír Široký, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+1
Part-time Graded credit 12+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Úvod do problematiky, základní pojmy, rozměry vozidel. Předpoklady pohybu vozidel, obecný popis. Rovnice pohybu kolejových vozidel, odpory proti pohybu. Trakční charakteristika, vznik, základní tvary. Přebytek měrné tažné síly, so – V diagram. Rovnice pohybu silničních vozidel. Základní charakteristiky, rovnováha sil, měrný tvar rovnice pohybu. Stanovení základních parametrů pohybu vozidel, závislost v = f(L) Kinematika kola silničního kola, charakteristické znaky. Mechanika brzdění vozidel, brzdové diagramy. Metody stanovení hmotnostních parametrů vozidel. Spotřeby vozidel, stanovení provozní spotřeby. Analýza skutečné jízdy vozidel.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Other task type Other task type 100  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.