342-0318/01 – Technologie přepravy (TP)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity5
Garant předmětuIng. Jana Míková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jana Míková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Klasifikace zásilek, zásady pro ložení a zajišťování, přepravní odbavení v jednotlivých druzích dopravy, zodpovědnost dopravců a přepravců, reklamace z přepravy.

Povinná literatura:

NOVÁK, R. Mezinárodní kamionová doprava. Praha: Codex Bohemia, Praha, 1998. NOVÁK, R.: Námořní přeprava, kombinovaná přeprava. Praha: Manager podnikatel, 1997. BĚLOHLÁVEK, A.: Právo mezinárodního obchodu. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1998.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Úvod do technologie přepravy, základní pojmy. Technologie přepravy silniční dopravou dohody v mezinárodní přepravě, přepravní smlouvy, dohoda CMR. Režim práce osádek – dohoda AETR, dohoda ATP. Přeprava nebezpečných věcí – dohoda ADR, přeprava zvířat, přeprava nadrozměrných nákladů. Pojištění v silniční nákladní dopravě, celní problematika – karnet ATA, kanet TIR. Technologie přepravy vodní dopravou – doklady v mezinárodní přepravě, technologický proces plavidla. Liniová doprava – tarify, námořní tarify, technika zajišťování lodního prostoru, knihování lodního prostoru. Trampová doprava – tarify, dokumenty, vymezení podmínek pro přepravu, celní problematika. Technologie přepravy leteckou dopravou – podkladové materiály, přijetí zboží k přepravě, zodpovědnost leteckého dopravce. Druhy tarifů v letecké dopravě, IATA, mezinárodní letecký nákladní list, zasílání služebních zásilek. Zvláštní druhy nákladu v letecké dopravě, nepravidelnost v letecké dopravě. Celní problematika v oblasti technologie přeprav zboží silniční, leteckou, vodní a železniční dopravou. Kombinovaná přeprava – ložné jednotky, technické vybavení ložných jednotek. Vzájemná působení logistiky a systémů balení, skladování v oblasti přepravy zboží silniční, leteckou a vodní dopravou.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (20) Pozemní doprava K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (20) Pozemní doprava P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (20) Pozemní doprava K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (20) Pozemní doprava P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (20) Pozemní doprava K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (20) Pozemní doprava P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (20) Pozemní doprava K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku