342-0318/01 – Transportation Technology (TP)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits5
Subject guarantorIng. Jana Míková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jana Míková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 16+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Klasifikace zásilek, zásady pro ložení a zajišťování, přepravní odbavení v jednotlivých druzích dopravy, zodpovědnost dopravců a přepravců, reklamace z přepravy.

Compulsory literature:

NOVÁK, R. Mezinárodní kamionová doprava. Praha: Codex Bohemia, Praha, 1998. NOVÁK, R.: Námořní přeprava, kombinovaná přeprava. Praha: Manager podnikatel, 1997. BĚLOHLÁVEK, A.: Právo mezinárodního obchodu. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1998.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Úvod do technologie přepravy, základní pojmy. Technologie přepravy silniční dopravou dohody v mezinárodní přepravě, přepravní smlouvy, dohoda CMR. Režim práce osádek – dohoda AETR, dohoda ATP. Přeprava nebezpečných věcí – dohoda ADR, přeprava zvířat, přeprava nadrozměrných nákladů. Pojištění v silniční nákladní dopravě, celní problematika – karnet ATA, kanet TIR. Technologie přepravy vodní dopravou – doklady v mezinárodní přepravě, technologický proces plavidla. Liniová doprava – tarify, námořní tarify, technika zajišťování lodního prostoru, knihování lodního prostoru. Trampová doprava – tarify, dokumenty, vymezení podmínek pro přepravu, celní problematika. Technologie přepravy leteckou dopravou – podkladové materiály, přijetí zboží k přepravě, zodpovědnost leteckého dopravce. Druhy tarifů v letecké dopravě, IATA, mezinárodní letecký nákladní list, zasílání služebních zásilek. Zvláštní druhy nákladu v letecké dopravě, nepravidelnost v letecké dopravě. Celní problematika v oblasti technologie přeprav zboží silniční, leteckou, vodní a železniční dopravou. Kombinovaná přeprava – ložné jednotky, technické vybavení ložných jednotek. Vzájemná působení logistiky a systémů balení, skladování v oblasti přepravy zboží silniční, leteckou a vodní dopravou.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner