342-0320/01 – Logistics (Log)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits4
Subject guarantorIng. Jana Míková, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Jan Daněk, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2001/2002Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DAN10 prof. Ing. Jan Daněk, CSc.
MIK62 Ing. Jana Míková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 12+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Graduate define activity within frame logistical chain and solve problem in all his parts.

Teaching methods

Summary

Předmět se zabývá koordinací a celkovou optimalizací všech hmotných a nehmotných procesů, které předcházejí dodáni finalního výrobku zákazníkovi, tzn., že se zabývá všemi materiálovými pohyby zboží, energie, odpadů a informací a okamžiku jejich vzniku a po místo a okamžik jejich zániku.

Compulsory literature:

Daněk, J.. Logistika. Ostrava: VŠB-TUO, 2004, 1.vydání, 190 s., ISBN 80-248-0705-X. Daněk, J., PLevný, M.. Výrobní a logistické systémy. Plzeň: ZČU, 2005, 1.vydání, 222 s., ISBN 80-7043-416-3. Daněk, J.. Logistické systémy. Ostrava: VŠB-TUO, 2006, 1.vydání, 220 s., ISBN 80-248-1017-4.

Recommended literature:

1.Lambert,M.,Stock,R.,Eltram,L. LOGISTIKA, Computers Press 2000 2.Pernica,P. LOGISTICKÝ MANAGEMENT, Radix 1999 3.Schulte,Ch., LOGISTIKA, Victoria Publishing Praha 1994 4.Kiss. I., LOGISTIKA – zásobování a distribuce, Informatech Košice 2000 5.Bigoš, P., Kiss, I., MATERIÁLOVÉ TOKY A LOGISTIKA, Grafotlač Prešov 2003

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Pojetí logistiky a její vývoj: - pojem logistika, obecné pojetí logistiky - základní znaky logistického přístupu, faktory ovlivňující logistiku 2 Logistické cíle, logistické služby a logistické náklady: - optimalizace logistických výkonů - logistické služby a logistické náklady 3 Logistické řetězce: - charakter logistických řetězců - pasivní a aktivní prvky - články logistických řetězců 4 Aplikace logistiky – zásobovací logistika: - teorie zásob - cíle zásobování a volba zásobovací strategie - modely řízení zásob a jejich uplatnění v praxi 5 Aplikace logistiky – skladovací a komisionářské systémy: - skladovací koncepce - komisionářské systémy 6 Aplikace logistiky – distribuční logistika: - charakteristika dopravních a distribučních systémů - distribuční kanály, volba stanoviště - skladování, vyřizování objednávek, logistické prvky v zásobování a distribuci 7 Aplikace logistiky – výrobní logistika - výrobní plánování, funkce a řízení výroby - plánování výrobního programu, termínování a propočet potřeby kapacit 8 Organizační a personální aspekty logistiky 9 Logistické technologie a jejich uplatnění v praxi Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Klasifikace logistických služe b a výpočet logistických nákladů 2 Tvorba modelů řízení zásob ve vybraném podniku 3 Tvorba skladovací koncepce 4 Projekt – „Návrh modelu řízení zásob a vytvoření skladovací koncepce“, zadání projektu. 5 Konzultace k projektu I. 6 Prezentace a vyhodnocení projektu. 7 Tvorba distribučního kanálu, volba stanoviště (vytvoření sítě prodejen) 8 Tvorba výrobního plánu a propočet potřeby kapacit. 9 Zápočtový test

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Project Project 20  0 3
                Written exam Written test 10  0 3
                Other task type Other task type 5  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Written examination Written examination 15  0 3
                Oral Oral examination 50  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.