342-0320/02 – Logistika (Log)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity3
Garant předmětuIng. Jana Míková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jan Daněk, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIK62 Ing. Jana Míková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent se podrobně obeznámí s činnostmi v rámci logistického řetězce a zvládne řešení problémů ve všech jeho částech.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět se zabývá koordinací a celkovou optimalizací všech hmotných a nehmotných procesů, které předcházejí dodáni finalního výrobku zákazníkovi, tzn., že se zabývá všemi materiálovými pohyby zboží, energie, odpadů a informací a okamžiku jejich vzniku a po místo a okamžik jejich zániku.

Povinná literatura:

Daněk, J.. Logistika. Ostrava: VŠB-TUO, 2004, 1.vydání, 190 s., ISBN 80-248-0705-X. Daněk, J., PLevný, M.. Výrobní a logistické systémy. Plzeň: ZČU, 2005, 1.vydání, 222 s., ISBN 80-7043-416-3. Daněk, J.. Logistické systémy. Ostrava: VŠB-TUO, 2006, 1.vydání, 220 s., ISBN 80-248-1017-4.

Doporučená literatura:

1.Lambert,M.,Stock,R.,Eltram,L. LOGISTIKA, Computers Press 2000 2.Pernica,P. LOGISTICKÝ MANAGEMENT, Radix 1999 3.Schulte,Ch., LOGISTIKA, Victoria Publishing Praha 1994 4.Kiss. I., LOGISTIKA – zásobování a distribuce, Informatech Košice 2000 5.Bigoš, P., Kiss, I., MATERIÁLOVÉ TOKY A LOGISTIKA, Grafotlač Prešov 2003

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studentaDalší požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Pojetí logistiky a její vývoj: - pojem logistika, obecné pojetí logistiky - základní znaky logistického přístupu, faktory ovlivňující logistiku 2 Logistické cíle, logistické služby a logistické náklady: - optimalizace logistických výkonů - logistické služby a logistické náklady 3 Logistické řetězce: - charakter logistických řetězců - pasivní a aktivní prvky - články logistických řetězců 4 Aplikace logistiky – zásobovací logistika: - teorie zásob - cíle zásobování a volba zásobovací strategie - modely řízení zásob a jejich uplatnění v praxi 5 Aplikace logistiky – skladovací a komisionářské systémy: - skladovací koncepce - komisionářské systémy 6 Aplikace logistiky – distribuční logistika: - charakteristika dopravních a distribučních systémů - distribuční kanály, volba stanoviště - skladování, vyřizování objednávek, logistické prvky v zásobování a distribuci 7 Aplikace logistiky – výrobní logistika - výrobní plánování, funkce a řízení výroby - plánování výrobního programu, termínování a propočet potřeby kapacit 8 Organizační a personální aspekty logistiky 9 Logistické technologie a jejich uplatnění v praxi Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Klasifikace logistických služe b a výpočet logistických nákladů 2 Tvorba modelů řízení zásob ve vybraném podniku 3 Tvorba skladovací koncepce 4 Projekt – „Návrh modelu řízení zásob a vytvoření skladovací koncepce“, zadání projektu. 5 Konzultace k projektu I. 6 Prezentace a vyhodnocení projektu. 7 Tvorba distribučního kanálu, volba stanoviště (vytvoření sítě prodejen) 8 Tvorba výrobního plánu a propočet potřeby kapacit. 9 Zápočtový test

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 20  0
                Písemka Písemka 10  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 15  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 50  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (50) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku