342-0321/01 – Information Systems of Transport (ISDS)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits2
Subject guarantorIng. Jaromír Široký, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jaromír Široký, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DOU02 Ing. Ivan Doubek
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0
Part-time Credit and Examination 6+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student charakterizuje základní pojmy informačních systémů, životní cyklus návrhu informačních systémů a jejich zadádění. Dále objasní meodely tatabázových systémů. Student umí využít nástroje pro návrh inforamčních systémů a charakterizovat základní typy inforamčních systémů v dopravě.

Teaching methods

Summary

Základy teorie informace, technické prostředky pro tvorbu informačních systémů, informační systémy pro řízení nákladní dopravy, IS pro tvorbu grafikonů, IS pro cestující veřejnost a zajištění osobní přepravy.

Compulsory literature:

ŠOTEK, K. Informační a řídící systémy v dopravě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1995. http://fs1.vsb.cz/~s1i95

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Základní pojmy informačních systémů. Teorie informace. Databázové nástroje pro realizaci IS. Metody návrhu IS. Informační systémy pro řízení osobní dopravy, nákladní dopravy IS pro operativní řízení dopravy. IS pro tvorbu grafikonu a jízdních řádů. IS pro cestující a veřejnost. IS pro údržbu vozidel.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner