342-0323/01 – Spedition Agency (SČ)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits2
Subject guarantordoc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2001/2002Year of cancellation2013/2014
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
OLI22 doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+1
Part-time Graded credit 6+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Characterization of forwarding business and scope of employment of forwarding agents. To analyze legal regulations of forwarding business and forwarding houses structure. To recognize and formulate the problems of transportation legal relationship, treaty business and international forwarding documents in forwarding business. To evaluate the individual types of transport in term of forwarding business. Acquirements will be demonstrated by solving a semester project.

Teaching methods

Summary

Definition of forwarding business, characterization of forwarding business and scope of employment of forwarding agents. Legal regulations of forwarding business and forwarding houses structure. Transportation legal relationship, treaty business and international forwarding documents in forwarding business. Road, railway, air and marine transport in term of forwarding business and forwarding documents.

Compulsory literature:

1. Pernica, P., Novák, R., Zelený, L., Svoboda, V. Doprava a zasílatelství. Praha: ASPI Publishing. 2001. ISBN 80-86395-13-8 2. Novák, R.,Pernica, P., Svoboda, V., Zelený, L. Nákladní doprava a zasílatelství. Praha: ASPI, a.s. 2005. ISBN 80-7357-086-6

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Projekt-Profil činnosti vybrané zasílatelské firmy Test 1 Test 2

E-learning

Other requirements

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Obsah přednášek 1. Zasílatelství (spedice), základní pojmy 2. Charakteristika a obsah činnosti zasílatele, základní oblasti zasílatelství a skladování 3. Instituce zabývající se zasílatelstvím-FIATA, Svaz spedice a logistiky ČR 4. Právní úprava zasílatelství v ČR, členění a struktura zasílatelských firem 5. Všeobecné zasílatelské podmínky, etický kodex zasílatele 6. Přepravně-právní vztahy a jejich smluvní zajištění 7. Mezinárodní obchodní podmínky INCOTERMS 8. Přepravní doklady a jejich náležitosti 9. Mezinárodní zasílatelské doklady a formuláře FIATA 10.Silniční přeprava a zasílatelství, dokumenty pro silniční přepravu 11.Železniční přeprava a zasílatelství,dokumenty pro železniční přepravu 12.Letecká přeprava a zasílatelství, dokumenty pro leteckou přepravu 13.Námořní přeprava a zasílatelství, dokumenty pro námořní přepravu. 14.Instituce zabývající se mezinárodní přepravou Obsah cvičení 1. Základní pojmy v zasílatelství. Diskuse. 2. Postavení zasílatele na přepravním trhu, návazné činnosti zasílatele 3. Vzorová pravidla FIATA pro zasílatelské služby, aktivity Svazu spedice a logistiky 4. Zadání projektu „Profil činnosti vybrané zasílatelské firmy“ 5. Zpracování podkladů pro projekt 6. Certifikáty jakosti vybrané zasílatelské firmy podle norem ISO 7. Kontrolní test 1. Diskuse k řešení projektu. 8. Nákladní list, náložný list, dodací list a jejich funkce 9. Spediční potvrzení a zasílatelské konosamenty FIATA a jejich náležitosti 10.Přepravní doklady v silniční přepravě a jejich náležitosti 11.Přepravní doklady v železniční přepravě a jejich náležitosti 12.Přepravní vztahy a přepravní doklady v letecké přepravě 13.Kontrolní test 2. Přepravní vztahy a přepravní doklady v námořní přepravě 14.Exkurze do zasílatelské firmy

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2013/2014 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B3712) Air Transport Technology (3708R036) Air Operation Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B3712) Air Transport Technology (3708R036) Air Operation Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner