342-0323/01 – Spediční činnost (SČ)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OLI22 doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 6+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Charakterizovat zasílatelství a obsah činnosti zasílatele. Analyzovat právní úpravu zasílatelství, členění a strukturu zasílatelských firem. Rozpoznat a formulovat problematiku přepravně-právních vztahů, smluvního zajištění a mezinárodních zasílatelských dokladů v zasílatelství. Zhodnotit jednotlivé druhy přeprav z hlediska zasílatelství. Dovednosti prokázat vyřešením semestrálního projektu.

Vyučovací metody

Anotace

Definice zasílatelství, charakteristika zasílatelství a obsah činnosti zasílatele. Právní úprava zasílatelství, struktura zasílatelských firem. Přepravně-právních vztahy, smluvní zajištění a mezinárodní zasílatelské doklady v zasílatelství. Silniční, železniční, letecká a námořní přeprava z hlediska zasílatelství a zasílatelských dokumentů.

Povinná literatura:

1. Pernica, P., Novák, R., Zelený, L., Svoboda, V. Doprava a zasílatelství. Praha: ASPI Publishing. 2001. ISBN 80-86395-13-8 2. Novák, R.,Pernica, P., Svoboda, V., Zelený, L. Nákladní doprava a zasílatelství. Praha: ASPI, a.s. 2005. ISBN 80-7357-086-6

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Projekt-Profil činnosti vybrané zasílatelské firmy Test 1 Test 2

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsah přednášek 1. Zasílatelství (spedice), základní pojmy 2. Charakteristika a obsah činnosti zasílatele, základní oblasti zasílatelství a skladování 3. Instituce zabývající se zasílatelstvím-FIATA, Svaz spedice a logistiky ČR 4. Právní úprava zasílatelství v ČR, členění a struktura zasílatelských firem 5. Všeobecné zasílatelské podmínky, etický kodex zasílatele 6. Přepravně-právní vztahy a jejich smluvní zajištění 7. Mezinárodní obchodní podmínky INCOTERMS 8. Přepravní doklady a jejich náležitosti 9. Mezinárodní zasílatelské doklady a formuláře FIATA 10.Silniční přeprava a zasílatelství, dokumenty pro silniční přepravu 11.Železniční přeprava a zasílatelství,dokumenty pro železniční přepravu 12.Letecká přeprava a zasílatelství, dokumenty pro leteckou přepravu 13.Námořní přeprava a zasílatelství, dokumenty pro námořní přepravu. 14.Instituce zabývající se mezinárodní přepravou Obsah cvičení 1. Základní pojmy v zasílatelství. Diskuse. 2. Postavení zasílatele na přepravním trhu, návazné činnosti zasílatele 3. Vzorová pravidla FIATA pro zasílatelské služby, aktivity Svazu spedice a logistiky 4. Zadání projektu „Profil činnosti vybrané zasílatelské firmy“ 5. Zpracování podkladů pro projekt 6. Certifikáty jakosti vybrané zasílatelské firmy podle norem ISO 7. Kontrolní test 1. Diskuse k řešení projektu. 8. Nákladní list, náložný list, dodací list a jejich funkce 9. Spediční potvrzení a zasílatelské konosamenty FIATA a jejich náležitosti 10.Přepravní doklady v silniční přepravě a jejich náležitosti 11.Přepravní doklady v železniční přepravě a jejich náležitosti 12.Přepravní vztahy a přepravní doklady v letecké přepravě 13.Kontrolní test 2. Přepravní vztahy a přepravní doklady v námořní přepravě 14.Exkurze do zasílatelské firmy

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R036) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (20) Pozemní doprava P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (20) Pozemní doprava K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (20) Pozemní doprava P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (20) Pozemní doprava K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (20) Pozemní doprava P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (20) Pozemní doprava K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (20) Pozemní doprava P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (20) Pozemní doprava K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku