342-0325/02 – Transport Vehicles (DPr)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2001/2002Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KRA213 Ing. Dušan Krajčír
RIC69 Ing. Michal Richtář, Ph.D.
ZAP62 Ing. Stanislav Zapletal
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 12+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student si osvojí znalosti v oblasti základů konstrukce a dynamiky jízdy silničních a železničních vozidel.

Teaching methods

Summary

Rozdělení a druhy silničních vozidel, základní údaje o vozidlech, koncepce, dynamika jízdy v podélném směru, hnací síla a jízdní odpory, brzdění silničních vozidel. Automobilové spojky,volnoběžka. Převodovky automobilů, druhy, účel, činnost, konstrukce, rozvodovky. Rámy, nápravy, nezávislé zavěšení kol. Brzdové soustavy. Karosérie, druhy.

Compulsory literature:

Transportation science 2000. Volume 34, Number 1-4. - /Baltimore/ : Institute for Operations Research and the Management Sciences, 2000. Tight, M.R.; May, A.D.: Innovation and Integration in Urban Transport Policy Transport Policy , 2006, (Elsevier Science Ltd., Pergamon). May, A.D.; Kelly, C.E.; Shepherd, S.P.: The principles of integration in urban transport strategies Transport Policy , 2006 (Elsevier Science Ltd., Pergamon ) Shepherd, S.P.; Timms, P.M.; May, A.D.: Modeling requirements for local transport plans, 2006 (Elsevier Science Ltd., Pergamon).

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Identifikace předmětu, pohybová rovnice, odpory vozidel. Rovnice podélných sil působící na vozidlo. Základní konstrukční části kolejových vozidel. Základní konstrukční části silničních vozidel. Spalovací motory pro vozidla. Mechanická a pneumatická část brzdových systémů. Mechanický přenos výkonu. Hydrodynamický přenos výkonu. Elektrický přenos výkonu.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Other task type Other task type 35  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Oral Oral examination 65  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.