342-0326/01 – Technologie dopravy a přepravy (TDP)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jan Daněk, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DOU02 Ing. Ivan Doubek
TEI72 doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Technologie práce mezilehlých stanic, technologie práce seřaďovacích stanic, základy organizace zátěžových proudů, grafikonu vlakové dopravy, propustnost železničních tratí a stanic. Klasifikace zásilek, zásady pro ložení a zajišťování, přepravní odbavení v jednotlivých druzích dopravy, zodpovědnost dopravců a přepravců, reklamace z přepravy.

Povinná literatura:

DANĚK, J. Technologie dopravy I. Ostrava: VŠB – TUO, 1999. DANĚK, J. Technologie dopravy II. Ostrava: VŠB – TUO, 2001. DANĚK, J. Technologie dopravy III. Ostrava: VŠB – TUO, 2002 NOVÁK, R. Mezinárodní kamionová doprava. Praha: Codex Bohemia, Praha, 1998. NOVÁK, R.: Námořní přeprava, kombinovaná přeprava. Praha: Manager podnikatel, 1997. BĚLOHLÁVEK, A.: Právo mezinárodního obchodu. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1998.

Doporučená literatura:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Náplň přednášek Technologie práce mezilehlé stanice. Technologie práce seřaďovací stanice. Dynamika posunu. Organizace zátěžových proudů. Zásady technologie práce vlečky. Prvky grafikonu vlakové dopravy Provozní intervaly Následná mezidobí Konstrukce a sestava GVD Propustná výkonnost stanic Propustná výkonnost tratí Zvyšování propustnosti Úvod do technologie přepravy, základní pojmy. Technologie přepravy silniční dopravou dohody v mezinárodní přepravě, přepravní smlouvy, dohoda CMR. Režim práce osádek – dohoda AETR, dohoda ATP. Přeprava nebezpečných věcí – dohoda ADR, přeprava zvířat, přeprava nadrozměrných nákladů. Pojištění v silniční nákladní dopravě, celní problematika – karnet ATA, kanet TIR. Technologie přepravy vodní dopravou – doklady v mezinárodní přepravě, technologický proces plavidla. Liniová doprava – tarify, námořní tarify, technika zajišťování lodního prostoru, knihování lodního prostoru. Trampová doprava – tarify, dokumenty, vymezení podmínek pro přepravu, celní problematika. Technologie přepravy leteckou dopravou – podkladové materiály, přijetí zboží k přepravě, zodpovědnost leteckého dopravce. Druhy tarifů v letecké dopravě, IATA, mezinárodní letecký nákladní list, zasílání služebních zásilek. Zvláštní druhy nákladu v letecké dopravě, nepravidelnost v letecké dopravě. Celní problematika v oblasti technologie přeprav zboží silniční, leteckou, vodní a železniční dopravou. Kombinovaná přeprava – ložné jednotky, technické vybavení ložných jednotek. Vzájemná působení logistiky a systémů balení, skladování v oblasti přepravy zboží silniční, leteckou a vodní dopravou.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika K čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku