342-0327/01 – Teorie dopravy (TrD)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TEI72 doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolventi předmětu se seznámí : - s významem optimalizačních metod z operační analýzy pro řešení problémů technické a dopravní praxe, - se základními optimalizačními úlohami a algoritmy týkajícími se dopravní sítě, - se základními typy úloh a algoritmů týkajících se optimalizace pohybu dopravních prostředků na dopravních sítích, - s problematikou základních typů obslužných systémů, možnostmi jejich matematického modelování a zjišťování jejich základních provozních charakteristik.

Vyučovací metody

Anotace

Optimalizační metody, jejich význam pro technické a dopravní aplikace. Projektové řízení. Základní optimalizační úlohy související s dopravními sítěmi. Metody optimalizující pohyb vozidel po dopravních sítích. Obslužné systémy a jejich matematické modelování.

Povinná literatura:

Černý–Kluvánek : Základy matematickej teórie dopravy, VEDA Bratislava, 1991 Janáček : Matematické programování, Žilinská univerzita Žilina, 1999 Cenek–Klima–Janáček : Optimalizace dopravních a spojových procesů, VŠDS Žilina, 1994 Volek : Operační výzkum I, DFJP Pardubice, 2002 Brandalík–Kluvánek : Operační analýza I., ALFA Bratislava 1982

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Úvod do předmětu, metodický aparát teorie dopravy Dopravní systém a jeho dekompozice, dopravní síť a její matematická trans- formace Optimalizace pohybu dopravních prostředků po dopravních sítích, základní poznatky o teorii dopravních proudů Posuzování kapacitních možností dopravních sítí Lokační a alokační úlohy Řešení úloh teorie dopravy matematickým modelováním Základní úlohy o dopravních systémech, jejich klasifikace, řešení vybraných typů Přepravní požadavky a jejich vliv na organizaci a chování dopravních systémů Uzly dopravní sítě jako obslužné systémy, matematický popis obslužného systému, Kendallova klasifikace obslužných systémů Základní předpoklady pro tvorbu modelu a řešení obslužných systémů Analytické řešení obslužného systému Markovova typu s paralelně řazenými linkami obsluhy a odmítáním, základní provozní charakteristiky systému Analytické řešení obslužného systému Markovova typu s paralelně řazenými linkami obsluhy a omezenou nebo neomezenou délkou fronty, základní pro-vozní charakteristiky systémů Analytické řešení uzavřeného obslužného systému Markovova typu s paralel-ně řazenými linkami obsluhy, analytické řešení obslužného systému Markovova typu se dvěma sériově řazený-mi linkami obsluhy, základní provozní charakteristiky systémů Specifika řešení Semimarkovových jednolinkových obslužných systémů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zkouška Zkouška 55  39
        Zápočet Zápočet 45  16
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (20) Pozemní doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (20) Pozemní doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (20) Pozemní doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (20) Pozemní doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (20) Pozemní doprava P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (20) Pozemní doprava K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku