342-0327/01 – Transport Theory (TrD)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits6
Subject guarantordoc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2013/2014
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
TEI72 doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 16+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Absolventi předmětu se seznámí : - s významem optimalizačních metod z operační analýzy pro řešení problémů technické a dopravní praxe, - se základními optimalizačními úlohami a algoritmy týkajícími se dopravní sítě, - se základními typy úloh a algoritmů týkajících se optimalizace pohybu dopravních prostředků na dopravních sítích, - s problematikou základních typů obslužných systémů, možnostmi jejich matematického modelování a zjišťování jejich základních provozních charakteristik.

Teaching methods

Summary

Optimalizační metody, jejich význam pro technické a dopravní aplikace. Projektové řízení. Základní optimalizační úlohy související s dopravními sítěmi. Metody optimalizující pohyb vozidel po dopravních sítích. Obslužné systémy a jejich matematické modelování.

Compulsory literature:

Černý–Kluvánek : Základy matematickej teórie dopravy, VEDA Bratislava, 1991 Janáček : Matematické programování, Žilinská univerzita Žilina, 1999 Cenek–Klima–Janáček : Optimalizace dopravních a spojových procesů, VŠDS Žilina, 1994 Volek : Operační výzkum I, DFJP Pardubice, 2002 Brandalík–Kluvánek : Operační analýza I., ALFA Bratislava 1982

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Úvod do předmětu, metodický aparát teorie dopravy Dopravní systém a jeho dekompozice, dopravní síť a její matematická trans- formace Optimalizace pohybu dopravních prostředků po dopravních sítích, základní poznatky o teorii dopravních proudů Posuzování kapacitních možností dopravních sítí Lokační a alokační úlohy Řešení úloh teorie dopravy matematickým modelováním Základní úlohy o dopravních systémech, jejich klasifikace, řešení vybraných typů Přepravní požadavky a jejich vliv na organizaci a chování dopravních systémů Uzly dopravní sítě jako obslužné systémy, matematický popis obslužného systému, Kendallova klasifikace obslužných systémů Základní předpoklady pro tvorbu modelu a řešení obslužných systémů Analytické řešení obslužného systému Markovova typu s paralelně řazenými linkami obsluhy a odmítáním, základní provozní charakteristiky systému Analytické řešení obslužného systému Markovova typu s paralelně řazenými linkami obsluhy a omezenou nebo neomezenou délkou fronty, základní pro-vozní charakteristiky systémů Analytické řešení uzavřeného obslužného systému Markovova typu s paralel-ně řazenými linkami obsluhy, analytické řešení obslužného systému Markovova typu se dvěma sériově řazený-mi linkami obsluhy, základní provozní charakteristiky systémů Specifika řešení Semimarkovových jednolinkových obslužných systémů

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2013/2014 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Examination Examination 55  39
        Exercises evaluation Credit 45  16
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner