342-0328/01 – Transport Technology (TDo)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Jan Daněk, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2013/2014
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DAN10 prof. Ing. Jan Daněk, CSc.
TEI72 doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 16+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Absolvent se seznámí s problematikou technologie práce železničních stanic a traťových úseků.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Technologie práce mezilehlých stanic, technologie práce seřaďovacích stanic, základy organizace zátěžových proudů, grafikon vlakové dopravy, propustnost železničních tratí a stanic.

Compulsory literature:

Daněk, J.: Technologie železniční dopravy. Ostrava: VŠB-TUO, 2007, 1. vydání, 132 s., ISBN 978-80-248-1568-8 Daněk, J.: Technologie dopravy II. Ostrava: VŠB-TUO, 2007, 2.vydání, 136 s., ISBN 978-80-248-1422-1 Daněk, J.: Technologie dopravy IV. Ostrava: VŠB-TUO, 2003, 1.vydání, 153 s., ISBN 80-248-0490-5

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject codeAbbreviationTitleRequirement
342-0306 ZD Transport Basics Compulsory

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Technologie práce mezilehlé stanice. Technologie práce seřaďovací stanice. Technologie práce seřaďovací stanice. Dynamika posunu. Organizace zátěžových proudů. Zásady technologie práce vlečky. Prvky grafikonu vlakové dopravy Provozní intervaly Následná mezidobí Konstrukce a sestava GVD Propustná výkonnost stanic Propustná výkonnost tratí Propustná výkonnost tratí Zvyšování propustnosti

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2011/2012 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B3712) Air Transport Technology (3708R036) Air Operation Technology P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B3712) Air Transport Technology (3708R036) Air Operation Technology P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.