342-0331/03 – Spalovací motory dopravních prostředků (SMDP)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity5
Garant předmětuIng. Michal Richtář, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Michal Richtář, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DRE051 Ing. Pavel Dresler, Ph.D.
MUC0059 Ing. Petra Mücková
RIC69 Ing. Michal Richtář, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se bude orientovat v základní problematice a názvosloví spalovacích motorů dopravních prostředků. Dokáže popsat konstrukční části spalovacího motoru. Bude umět popsat princip funkce spalovacího motoru. Bude umět definovat ideální termodynamické cykly a bude umět porovnat jednotlivé cykly mezi sebou. Porozumí přípravě směsi a výměně náplně. A bude umět popsat příslušenství spalovacích motorů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Spalovací motor je stále nejrozšířenější zdroj energie pro pohon vozidla. V dnešní době dochází vlivem zavedení přísných emisních norem ke snižování zdvihového objemu motoru při zachování provozních parametrů. Tomuto procesu se říká downsizing. V předmětu bude osvětleno názvosloví a princip funkce jednotlivých typů spalovacích motorů. Studenti se v předmětu spalovací motory dopravních prostředků seznámí s moderními konstrukčním řešením spalovacích motorů a jejich příslušenstvím. Dozvědí se o metodách tvorby hořlavé směsi a procesu výměny náplně. Dopodrobna budou seznámení s částmi klikového mechanismu a rozvodového ústrojí.

Povinná literatura:

MACEK, Jan. Spalovací motory. 2. vyd. V Praze: České vysoké učení technické, 2012. ISBN 978-800-1050-156. HEYWOOD, John B. Internal combustion engine fundamentals. New York: McGraw-Hill, c1988, xxix, 930 p., [2] p. of plates. ISBN 00-702-8637-X.

Doporučená literatura:

SCHÄFER, Edited by Richard van Basshuysen and Fred. Internal combustion engine handbook basics, components, systems, and perspectives. Warrendale, Pa. (400 Commonwealth Dr., Wallendale PA USA): Society of Automotive Engineers, 2004. ISBN 978-076-8071-962.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemné práce během studia Technická zpráva z laboratorního měření

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1.Definice a dělení spalovacích motorů, historický vývoj v oblasti spalovacích motorů. 2.Charakteristické ukazatele a parametry spalovacích motorů. 3.Ideální termodynamické cykly, carnotizace. 4.Paliva, příprava směsi a výměna náplně. 5.Základní konstrukční části spalovacích motorů. 6.Klikový mechanismus. 7.Příslušenství spalovacích motorů. 8.Emise spalovacího motoru a jeho vliv na životní prostředí. Cvičení: 1.-2. Výpočty parametrů motoru 3.-4. Konstrukce ideálního oběhu, carnotizace 5. Laboratorní měření 6.- 7. Kinematika a dynamika klikového mechanismu 8. Tvorba p-V diagramu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: Studenti musí mít účast na cvičeních min. 80 %.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Pro získání zápočtu studenti musí odevzdat a obhájit všechny zadané semestrální projekty. Na základě udělení zápočtu mohou studenti složit zkoušku, jež se skládá z písemné a ústní části. ISP - Povinné konzultace, student si individuálně domluví termíny konzultací s vyučujícím.

Zobrazit historii
Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: Povinná 100% účast ve výuce dle rozvrhu. V případě absence z vážných důvodů si student domluví s vyučujícím termín individuálních konzultací.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Pro získání zápočtu studenti musí odevzdat a obhájit všechny zadané semestrální projekty. Na základě udělení zápočtu mohou studenti složit zkoušku, jež se skládá z ústní části. ISP - Povinné konzultace, student si individuálně domluví termíny konzultací s vyučujícím.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2024/2025 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2023/2024 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2022/2023 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2021/2022 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok

Hodnocení Výuky2023/2024 letní