342-0332/01 – Technical Diagnostics of Vehicles (TDDP)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NEU68 Ing. Josef Neugebauer
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 10+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Aim of the course is to learn diagnostic methods and physical principles of methods, basics of measurement uncertainties and expert systems.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Základy teorie signálů – jejich rozdělení, podmínka periodicity, aliasing. Nejistoty měření, jejichjednotlivé typy. Technická diagnostika, její základní pojmy, úkol a cíle. Diagnostický parametr. Automatizovaný diagnostický řetězec – fenomenologické schéma. Diagnostické expertní systémy, jejich využití. Metody subjektivní diagnostiky v praktických aplikacích. Vybrané diagnostické metody – jejich princip a použití. Možnosti diagnostiky spalovacích motorů, metody měření výkonových parametrů.Signály a jejich zpracování. Metody technické diagnostiky dopravních prostředků. Výhledy a vývoj oboru

Compulsory literature:

Kreidl M. Šmíd R. : Technická diagnostika; Praha : BEN Technická literatura; Lánský M. Mazánek J. : Diagnostika a informační diagnostické systémy I.; Pardubice : Univerzita Pardubice; 1998

Recommended literature:

Stodola J. : Spolehlivost a diagnostika; Brno : AV Brno; vyd.1, 1995

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Úkoly a cíle technické diagnostiky. Objekty technické diagnostiky. Signály a jejich zpracování. Diagnostické parametry. Diagnostické prostředky.Problematika snímačů signálů. Metody technické diagnostiky. Palubní počítače. Zpracování, záznamy a vyhodnocování diagnostických informací. Diagnostika spalovacích motorů. Diagnostika mechanických převodů a ložisek, vibrodiagnostika. Diagnostika elektrovýzbroje DP, hydraulických, pneumatických a dalších obvodů

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.