342-0332/02 – Technical Diagnostics of Vehicles (TDDP)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2001/2002Year of cancellation2013/2014
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FAM61 doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.
NEU68 Ing. Josef Neugebauer
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 10+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Aim of the course is to learn diagnostic methods and physical principles of methods, basics of measurement uncertainties and expert systems.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Základy teorie signálů – jejich rozdělení, podmínka periodicity, aliasing. Nejistoty měření, jejichjednotlivé typy. Technická diagnostika, její základní pojmy, úkol a cíle. Diagnostický parametr. Automatizovaný diagnostický řetězec – fenomenologické schéma. Diagnostické expertní systémy, jejich využití. Metody subjektivní diagnostiky v praktických aplikacích. Vybrané diagnostické metody – jejich princip a použití. Možnosti diagnostiky spalovacích motorů, metody měření výkonových parametrů.Signály a jejich zpracování. Metody technické diagnostiky dopravních prostředků. Výhledy a vývoj oboru

Compulsory literature:

Kreidl M. Šmíd R. : Technická diagnostika; Praha : BEN Technická literatura; Lánský M. Mazánek J. : Diagnostika a informační diagnostické systémy I.; Pardubice : Univerzita Pardubice; 1998

Recommended literature:

Stodola J. : Spolehlivost a diagnostika; Brno : AV Brno; vyd.1, 1995

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Seminární práce, testy

E-learning

Other requirements

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Basic concepts of technical diagnostics measurement uncertainties - definitions, types Signals - types, periodicity - unit-pulse signal - sampling theorem - aliasing Harmonic signal period Diagnostical expert systems Physical principles of selected diagnostical methods Diagnostics of combustion engines

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2013/2014 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Project Project 35  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Oral Oral examination 65  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology (10) Transport Equipment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology (10) Transport Equipment P Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology (10) Transport Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology (10) Transport Equipment K Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner