342-0336/01 – Transportation Technology I (TP I)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits5
Subject guarantorIng. Jana Míková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jana Míková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MIK62 Ing. Jana Míková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3
Part-time Credit and Examination 16+8

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Graduate of this article define a technological procedure in transit product and person in road, shipping and air traffic, analyse legislative framework for cargo transport, design technical base for cargo and personal transit for different mode of transport.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

Předmět se zabývá technologickými postupy při přepravě zboží a osob silniční a lodní dopravou, legislativním rámcem nákladní přepravy - mezinárodní nákladní listy, dodacími podmínkami při přepravě zboží – INCOTERMS, technickou základnou nákladní a osobní přepravy pro jednotlivé druhy dopravy. V předmětu se studenti seznámí s problematikou přepravy zboží a osob jednotlivými druhy doprav, s vnitrostátními a mezinárodními normami a předpisy v dopravě a přepravě zboží a osob, se způsoby zajištění nákladní a osobní přepravy, s ochranou zboží při přepravě, technickou základnou přepravy zboží a osob a jednotlivými technologiemi přepravy zboží a osob silniční dopravou a lodní dopravou.

Compulsory literature:

1. Daněk, J.– Technologie přepravy I, II, VŠB – TU Ostrava, 2004, ISBN 80-7078-860-7 2. Daněk, J. a kol. – Kombinovaná přeprava I,II. VŠB – TU Ostrava,2002, ISBN 80-7026-917-8 3. Miklašová, A. – Provoz, ekonomika a řízení vodní dopravy, ŽU Žilina 1996, ISBN 80-4100-210-0 4. Krejcar, J. – Přepravní balení, ložení a fixace zboží. UPCE Pardubice 1998, ISBN 80-7194-142-X 5. Eisler,J. – Úvod do ekonomiky dopravy, CODEX BOHEMIA Praha 198, ISBN 80-85963-54-X 6. Obchodní zákoník, Mezinárodní úmluvy - ADR, RID, CMR, AWB

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Písemný test

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Introduction to problems transportation Run truck Internal and international standard and regulations in transportation Cover meansby cargo and personal transportation Product charge in transit Technical basis for goods and person transportation Technology goods transportation and person by road transport Technology goods transportation and person by shipping transport Technology goods transportation and person by air transport

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Other task type Other task type 35  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Oral Oral examination 65  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B3712) Air Transport Technology (3708R036) Air Operation Technology P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B3712) Air Transport Technology (3708R036) Air Operation Technology P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.