342-0336/03 – Technologie přepravy I (TP I)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity6
Garant předmětuIng. Jana Míková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jana Míková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIK62 Ing. Jana Míková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět se zabývá technologickými postupy při přepravě zboží a osob silniční, lodní a leteckou dopravou, legislativním rámcem nákladní přepravy - mezinárodní nákladní listy, dodacími podmínkami při přepravě zboží – INCOTERMS, technickou základnou nákladní a osobní přepravy pro jednotlivé druhy dopravy.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět se zabývá technologickými postupy při přepravě zboží a osob silniční a lodní dopravou, legislativním rámcem nákladní přepravy - mezinárodní nákladní listy, dodacími podmínkami při přepravě zboží – INCOTERMS, technickou základnou nákladní a osobní přepravy pro jednotlivé druhy dopravy. V předmětu se studenti seznámí s problematikou přepravy zboží a osob jednotlivými druhy doprav, s vnitrostátními a mezinárodními normami a předpisy v dopravě a přepravě zboží a osob, se způsoby zajištění nákladní a osobní přepravy, s ochranou zboží při přepravě, technickou základnou přepravy zboží a osob a jednotlivými technologiemi přepravy zboží a osob silniční dopravou a lodní dopravou.

Povinná literatura:

1. Daněk, J.– Technologie přepravy I, II, VŠB – TU Ostrava, 2004, ISBN 80-7078-860-7 2. Daněk, J. a kol. – Kombinovaná přeprava I,II. VŠB – TU Ostrava,2002, ISBN 80-7026-917-8 3. Miklašová, A. – Provoz, ekonomika a řízení vodní dopravy, ŽU Žilina 1996, ISBN 80-4100-210-0 4. Krejcar, J. – Přepravní balení, ložení a fixace zboží. UPCE Pardubice 1998, ISBN 80-7194-142-X 5. Eisler,J. – Úvod do ekonomiky dopravy, CODEX BOHEMIA Praha 198, ISBN 80-85963-54-X 6. Obchodní zákoník, Mezinárodní úmluvy - ADR, RID, CMR, AWB

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný test

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky přepravy zboží a osob jednotlivými druhy doprav: - základní pojmy - členění doprav a jejich základní charakteristiky 2. Provozování dopravy: - druhy mezinárodní a vnitrostátní dopravy - podmínky provozování mezinárodní a vnitrostátní dopravy 3 Vnitrostátní a mezinárodní normy a předpisy v dopravě a přepravě zboží a osob: - vztah vnitrostátních obecně závazných právních norem a mezinárodních úmluv - vnitrostátní právní normy v oblasti přepravy - mezinárodní právní normy v oblasti přepravy 4. Vnitrostátní a mezinárodní normy a předpisy v dopravě a přepravě zboží a osob: - platnost a povinnost dodržování vnitrostátních a mezinárodních norem v oblasti přepravy - dodací podmínky při přepravě zboží 5. Způsoby zajištění nákladní a osobní přepravy: - základní způsoby zajištění nákladní a osobní přepravy - práva, povinnosti a odpovědnost za škody vzniklé při přepravě 6. Ochrana zboží při přepravě: - vlivy působící na zboží při přepravě - přepravní balení (obaly a obalové materiály) - ložení a fixace zboží při přepravě 7. - 8. Technická základna přepravy zboží a osob: - dopravní prostředky, přepravní jednotky - manipulační prostředky, infrastruktura 9. – 10. Technologie přepravy zboží a osob silniční dopravou: - vnitrostátní a mezinárodní normy a předpisy v silniční dopravě - technická základna silniční přepravy - technologické postupy při přepravě zboží silniční dopravou – klasifikace zboží, výběr dopravního prostředku, návrh trasy, nakládka, odbavení zásilky – přepravní listiny, přeprava zboží, vykládka, ukončení přepravy - technologie přepravy osob silniční dopravou, vnitrostátní a mezinárodní přeprava osob, městská a dálková přeprava, odbavení cestujících – přepravní doklad, nástup cestujících, přeprava a doplňkové služby během přepravy, přeprava zavazadel, práva, povinnosti a odpovědnost za škody vzniklé při přepravě osob silniční dopravou 11. – 12. Technologie přepravy zboží a osob lodní dopravou: - vnitrostátní a mezinárodní normy a předpisy v lodní dopravě - technická základna lodní přepravy - technologické postupy při přepravě zboží lodní dopravou – klasifikace zboží, výběr dopravního prostředku, návrh trasy, nakládka, odbavení zásilky – přepravní listiny, přeprava zboží, vykládka, ukončení přepravy - technologie přepravy osob lodní dopravou, vnitrostátní a mezinárodní přeprava osob, liniová trampová přeprava, odbavení cestujících – přepravní doklad, nástup cestujících, přeprava a doplňkové služby během přepravy, přeprava zavazadel, práva, povinnosti a odpovědnost za škody vzniklé při přepravě osob lodní dopravou 13. -14. Technologie přepravy zboží a osob leteckou dopravou: - vnitrostátní a mezinárodní normy a předpisy v letecké dopravě - technická základna letecké přepravy - technologické postupy při přepravě zboží leteckou dopravou – klasifikace zboží, výběr dopravního prostředku, návrh trasy, nakládka, odbavení zásilky – přepravní listiny, přeprava zboží, vykládka, ukončení přepravy - technologie přepravy osob leteckou dopravou, vnitrostátní a mezinárodní přeprava osob, liniová trampová přeprava, odbavení cestujících – přepravní doklad, nástup cestujících, přeprava a doplňkové služby během přepravy, přeprava zavazadel, práva, povinnosti a odpovědnost za škody vzniklé při přepravě osob leteckou dopravou

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (20) Pozemní doprava P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie (20) Pozemní doprava P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (20) Pozemní doprava K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie (20) Pozemní doprava K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (20) Pozemní doprava P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (20) Pozemní doprava K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (20) Pozemní doprava P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (20) Pozemní doprava K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku