342-0342/01 – Základy organizace a řízení silniční dopravy (ZOŘSD)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Michal Dorda, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRI74 doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+4
distanční Klasifikovaný zápočet 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se seznámí se základy organizace a řízení silničního provozu na pozemních komunikacích, s bezpečností silničního provozu, druhem pozemních komunikací, křižovatek atp.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Úvod do organizace a řízení silniční a městské dorpavy, pravidla silniční ho provozu, druhy pozemních komunikací, chodci, cyklisté, parkování, křižovatky, okružní křižovatky, dorpavní nehodovost, sledování konfliktních situací, dopravní průzkumy a analýzy, bezpečnost silničního provozu, průtahy silnic obcemi.

Povinná literatura:

Křivda, V. Základy organizace a řízení silniční dopravy. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006, 170 s. ISBN 80-248-1253-3 Folprecht, J., Křivda, V. Organizace a řízení dopravy I. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. 158 s. ISBN 80-248-1030-1 Medelská V., Jirava P., Nop D., Rojan J. Dopravné inžinierstvo. 1. vyd. Alfa Bratislava, 1991, 376 s. ISBN 80-05-00737-X

Doporučená literatura:

Křivda, V. Základy organizace a řízení silniční dopravy. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006, 170 s. ISBN 80-248-1253-3 Folprecht, J., Křivda, V. Organizace a řízení dopravy I. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. 158 s. ISBN 80-248-1030-1 Medelská V., Jirava P., Nop D., Rojan J. Dopravné inžinierstvo. 1. vyd. Alfa Bratislava, 1991, 376 s. ISBN 80-05-00737-X

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná a zápočtová písemka - celkem max. 60 b. Referát - celkem max. 30 b. Aktivita na cvičeních - celkem max. 10 b.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Úvod do organizace a řízení silniční a městské dopravy, pozemní komunikace, křižovatky (neřízené, okružní, světelné signalizační zařízení), problematika chodců a cyklistů v silniční dopravě, dopravní nehodovost, bezpečnost silničního provozu, dopravní psychologie, sledování a hodnocení konfliktních situací v silničním provozu, železniční přejezdy, zastávky hromadné osobní dopravy, parkování a odstavování vozidel, pravidla silničního provozu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 100  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (20) Pozemní doprava P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Šumperk 3 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (20) Pozemní doprava P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Šumperk 3 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (20) Pozemní doprava P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Šumperk 3 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.