342-0345/01 – Spolehlivost a údržba vozidel (SaUV)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FAM61 doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.
GAV063 Ing. Peter Galvas
KRZ011 Ing. Radek Krzyžanek
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Statistická a parametrická spolehlivost technických objektů, metody výpočtu spolehlivosti. Výpočet bezporuchovosti neobnovovaných soustav (RBD, FTA). Princip tvorby údržbových systémů, údržba zaměřená na bezporuchovost (RCM).

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Osnova předmětu: 1. Spolehlivost a životní cyklus výrobku Životní cyklus vozidel, náklady životního cyklu vozidel. 2. Základy teorie spolehlivosti Vlastnosti náhodné veličiny, charakteristiky náhodné veličiny, základní operace v počtu pravděpodobnosti. Základy teorie spolehlivosti 3. Porucha jako náhodný jev, absolutní a relativní histogram četností, souvislost s rozdělením náhodných veličin. 4. Zákony rozdělení náhodné veličiny používané ve spolehlivosti Modely rozdělení spojitých náhodných veličin. 5. Zákony rozdělení náhodné veličiny používané ve spolehlivosti Modely rozdělení diskrétních náhodných veličin. 6. Odhad parametrů zákona rozdělení pravděpodobnosti Metoda s využitím lineární regrese, metoda maximální věrohodnosti 7. Bezporuchovost neobnovovaných soustav Metoda RBD 8. Bezporuchovost neobnovovaných soustav Metoda FTA, 9. Vznik poruch a opotřebení Klasifikace poruch podle charakteru jejich vzniku, lineární model průběhu opotřebení 10. Vznik poruch a opotřebení Druhy opotřebení strojních soustav 11. Tvorba údržbových systémů Základní typy údržbových systémů 12. Tvorba údržbových systémů Princip tvorby údržbových systémů, návrh systému údržby se zaručenou bezporuchovostí 13. Tvorba údržbových systémů RCM – údržba zaměřená na bezporuchovost 14. Ekonomické aspekty údržby .

Povinná literatura:

Famfulík, J.: Teorie údržby, Ostrava, VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1029-8 Daněk, A., Richtář, M.: Cvičení z teorie obnovy dopravních prostředků, Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0249-X

Doporučená literatura:

Daněk, A. Široký, J: Teorie obnovy dopravních prostředků, Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1999. ISBN 80-7078-568-3 Znamirovský, K. a kol.: Prevádzková spoľahlivosť strojov a agregátov, SNTL Praha, 1981 Moubray, J.: RCM - die Hohe Schule der Zuverlässigkeit von Produkten und Systemen, deutsche Übersetzung, Verlag moderne industrie, Landsberg 1996

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu: 1. Spolehlivost a životní cyklus výrobku Životní cyklus vozidel, náklady životního cyklu vozidel. 2. Základy teorie spolehlivosti Vlastnosti náhodné veličiny, charakteristiky náhodné veličiny, základní operace v počtu pravděpodobnosti. Základy teorie spolehlivosti 3. Porucha jako náhodný jev, absolutní a relativní histogram četností, souvislost s rozdělením náhodných veličin. 4. Zákony rozdělení náhodné veličiny používané ve spolehlivosti Modely rozdělení spojitých náhodných veličin. 5. Zákony rozdělení náhodné veličiny používané ve spolehlivosti Modely rozdělení diskrétních náhodných veličin. 6. Odhad parametrů zákona rozdělení pravděpodobnosti Metoda s využitím lineární regrese, metoda maximální věrohodnosti 7. Bezporuchovost neobnovovaných soustav Metoda RBD 8. Bezporuchovost neobnovovaných soustav Metoda FTA, 9. Vznik poruch a opotřebení Klasifikace poruch podle charakteru jejich vzniku, lineární model průběhu opotřebení 10. Vznik poruch a opotřebení Druhy opotřebení strojních soustav 11. Tvorba údržbových systémů Základní typy údržbových systémů 12. Tvorba údržbových systémů Princip tvorby údržbových systémů, návrh systému údržby se zaručenou bezporuchovostí 13. Tvorba údržbových systémů RCM – údržba zaměřená na bezporuchovost 14. Ekonomické aspekty údržby

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 35  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 65  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramOborSpec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie (10) Dopravní technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie (10) Dopravní technika P čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika K čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie (10) Dopravní technika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie (10) Dopravní technika K čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika K čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika K čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku