342-0345/01 – Reliability and Maintenance Vehicle (SaUV)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2013/2014
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FAM61 doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.
GAV063 Ing. Peter Galvas
KRZ011 Ing. Radek Krzyžanek
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 10+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student define a statistical and parametrical reliability of technical objects, reliability calculations, RBD and FTA calculations, Student design of repeir systems and RCM

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

Osnova předmětu: 1. Spolehlivost a životní cyklus výrobku Životní cyklus vozidel, náklady životního cyklu vozidel. 2. Základy teorie spolehlivosti Vlastnosti náhodné veličiny, charakteristiky náhodné veličiny, základní operace v počtu pravděpodobnosti. Základy teorie spolehlivosti 3. Porucha jako náhodný jev, absolutní a relativní histogram četností, souvislost s rozdělením náhodných veličin. 4. Zákony rozdělení náhodné veličiny používané ve spolehlivosti Modely rozdělení spojitých náhodných veličin. 5. Zákony rozdělení náhodné veličiny používané ve spolehlivosti Modely rozdělení diskrétních náhodných veličin. 6. Odhad parametrů zákona rozdělení pravděpodobnosti Metoda s využitím lineární regrese, metoda maximální věrohodnosti 7. Bezporuchovost neobnovovaných soustav Metoda RBD 8. Bezporuchovost neobnovovaných soustav Metoda FTA, 9. Vznik poruch a opotřebení Klasifikace poruch podle charakteru jejich vzniku, lineární model průběhu opotřebení 10. Vznik poruch a opotřebení Druhy opotřebení strojních soustav 11. Tvorba údržbových systémů Základní typy údržbových systémů 12. Tvorba údržbových systémů Princip tvorby údržbových systémů, návrh systému údržby se zaručenou bezporuchovostí 13. Tvorba údržbových systémů RCM – údržba zaměřená na bezporuchovost 14. Ekonomické aspekty údržby .

Compulsory literature:

Famfulík, J.: Teorie údržby, Ostrava, VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1029-8 Daněk, A., Richtář, M.: Cvičení z teorie obnovy dopravních prostředků, Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0249-X

Recommended literature:

Daněk, A. Široký, J: Teorie obnovy dopravních prostředků, Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1999. ISBN 80-7078-568-4 Znamirovský, K.: Prevádzková spoľahlivosť strojov a agregátov, SNTL Praha, 1981 Moubray, J.: RCM - die Hohe Schule der Zuverlässigkeit von Produkten und Systemen, deutsche Übersetzung, Verlag moderne industrie, Landsberg, 1998

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Reliability and life cycle, vehicle life cycle, LCC Basics of reliability theory, random quantity, characteristics of random quantity, basic calculations Failures, absolute and relative histograms, frequency diagram Principle of random quantity distribution, models, parameters Reliability of systems, RBD, FTA Failures and wear Design of repair systems, basic types, principles, RCM, Economic of maintenance

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2013/2014 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Project Project 35  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Oral Oral examination 65  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology (10) Transport Equipment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology (10) Transport Equipment P Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology (10) Transport Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology (10) Transport Equipment K Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner