342-0370/01 – Air Traffic Control (RLP)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Rudolf Volner, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
VOL10 prof. Ing. Rudolf Volner, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students are familiar with the procedures and problems of safety and traffic flow.

Teaching methods

Lectures
Seminars

Summary

The course provides basic procedures for air traffic control.

Compulsory literature:

Kulčák, L., a kol.: Air Traffic Management, CERM Brno, 2002, ISBN 80-7204-229-7

Recommended literature:

Kulčák L. a kol.: Zkušební testy pro teoretické zkoušky ŘLP CL; SLI, Praha, 1995 Havel K. a kol.: Řízení letového provozu, Praha, NADAS, 1988, Havel K., Kulčák L.: Řízení letového provozu, Žilina, ES VŠDS, 1993,

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

test

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Zajištění bezpečného provádění letů. Bezpečný, plynulý a hospodárný letový provoz. Provádění letů podle přístrojů i za podmínek viditelnosti. Letové provozní služby a jejich rozdělení. Organizace toku letového provozu a uspořádání vzdušného prostoru. Zprávy letových provozních služeb, jejich forma a obsah. Rozstupy mezi letadly, letové povolení. Kapacita a propustnost. Letecká informační služba. Automatizované systémy ŘLP a simulátory

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2008/2009 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 30  20
        Examination Examination 70  21
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B3712) Air Transport Technology (3708R036) Air Operation Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B3712) Air Transport Technology (3708R036) Air Operation Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner