342-0370/04 – Řízení letového provozu (RLP)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Rostislav Stryk
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRA56 Josef Hranický
STR06 Ing. Rostislav Stryk
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je charakterizovat základní složky systému uspořádání letového provozu (letové provozní služby, uspořádání toku letového provozu a uspořádání vzdušného prostoru) a zabývat se kooperací mezi nimi, používanými technologiemi a postupy.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Student získá kompetence v problematice metodiky, legislativy, technologie a postupů při řízení letového provozu.

Povinná literatura:

PRŮŠA, J. a kol.: Svět letecké dopravy. Praha: Academia, 2016. ISBN 978-80-260- 8309-2 Postupy pro letové navigační služby: Uspořádání letového provozu. In: Praha: LIS, 2020, L-4444. Dostupné také z: https://aim.rlp.cz/predpisy/predpisy/dokumenty/L/L-4444/index.htm ARBLASTER, M.: Air Traffic Management - Economics, Regulation and Governance. Elsevier, 2018. ISBN: 978-01-281-1118-5

Doporučená literatura:

KULČÁK, L.: Air Traffic Management. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2002. ISBN 80-7204-229-7 COOK, A.: European Air Traffic Management: Principles, Practice and Research. London: Taylor&Francis, 2016. ISBN 978-11-382-5576-0

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné ověřování znalostí studentů na početních cvičeních formou diskuse a dotazů s cílem aktivního zapojení studentů do výuky.

E-learning

lms.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou definovány.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Řízení letového provozu, vztah k Ministerstvu dopravy ČR, ÚCL. Rozdělení letových provozních služeb (ATC, AIM, ALRS) 2. Legislativa ŘLP, národní a mezinárodní předpisy, organizace (ICAO, ECAC, EUROCONTROL, EASA) 3. Rozdělení vzdušného prostoru a letišť, třídy vzdušného prostoru, TRA, TSA, CTA, tratě vs. FRA (Free Route Airspace) 4. Letecká informační služba AIM, publikace, kartografie, reprografické a distribuční oddělení, NOTAM, AUP, AISview 5. ATC - rozdělení stanovišť (TWR, APP, ACC, TC, FIC, SAR, ohlašovny), specifika jednotlivých stanovišť, dílčí pracoviště jednotlivých služeb (TEC, TPC, GND, DEL, SC) 6. Komunikace a koordinační proces v rámci ATC, verbální, non-verbální elektronický (AFTN, SITA, OLDI zprávy) 7. Principy řízení letového provozu, rozstupy, rozdělení, příklady 8. Postupy přiblížení podle přístrojů z hlediska ATC, LVO z hlediska ATC 9. Plánovací postupy ATM: ASM (airspace management), ATFCM (flow and capacity management), NMOC (CFMU), nové postupy SESAR - user driven prioritization process, rolling airspace management 10. Radarové systémy - PSR, SSR, AMSGSC, MLAT, display systém E2000, tracker ARTAS, systém konverze a distribuce dat (RMCDE) 11. Informační systémy řízení – systémy zpracování letových plánů ESUP, sdružený informační systém IDP, WALDO, radar by-pass, systém elektronických stripů EFS, systémy datové komunikace s letadly AGDL, ACARS, CPDLC 12. Integrované řídicí systémy – TopSky 13. FANS - budoucí systémy: ADS-B, ADS-C, Aireon space based ADS-B, SESAR, FRA, RCP240, RSP180 14. Opakování a diskuse k jednotlivým tématům, výběrové řízení k ŘLP, testy FEAST

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: Rozsah povinné účasti

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku