342-0370/05 – Řízení letového provozu (RLP)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Rostislav Stryk
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STR06 Ing. Rostislav Stryk
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je charakterizovat základní složky systému uspořádání letového provozu (letové provozní služby, uspořádání toku letového provozu a uspořádání vzdušného prostoru) a zabývat se kooperací mezi nimi, používanými technologiemi a postupy.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Student získá kompetence v problematice metodiky, legislativy, technologie a postupů při řízení letového provozu.

Povinná literatura:

PRŮŠA, J. a kol.: Svět letecké dopravy. Praha: Academia, 2016. ISBN 978-80-260- 8309-2 Postupy pro letové navigační služby: Uspořádání letového provozu. In: Praha: LIS, 2020, L-4444. Dostupné také z: https://aim.rlp.cz/predpisy/predpisy/dokumenty/L/L-4444/index.htm ARBLASTER, M.: Air Traffic Management - Economics, Regulation and Governance. Elsevier, 2018. ISBN: 978-01-281-1118-5

Doporučená literatura:

KULČÁK, L.: Air Traffic Management. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2002. ISBN 80-7204-229-7 COOK, A.: European Air Traffic Management: Principles, Practice and Research. London: Taylor&Francis, 2016. ISBN 978-11-382-5576-0

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné ověřování znalostí studentů během simulačních a praktických cvičení formou simulace role řídícího letového provozu a role pilota na syntetickém simulačním zařízení v simulovaném prostředí řízení letového provozu, formou řešení tematických úkolů v návaznosti na probraná témata a formou diskuze s cílem aktivního zapojení studentů do výuky.

E-learning

lms.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou definovány.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Legislativní rámec ATS, role Ministerstva dopravy ČR a ÚCL ČR. Národní a mezinárodní předpisy a organizace (ICAO, ECAC, EUROCONTROL, EASA). 2. Rozdělení vzdušného prostoru, třídy vzdušného prostoru, omezené prostory, uspořádání tratí ATS. Rozdělení letových provozních služeb (ATC, AIS, ALRS) a stanovišť, která služby poskytují, specifika jednotlivých stanovišť a jejich dílčí pracoviště. 3. Letecká informační služba AIM, publikace, kartografie, reprografické a distribuční oddělení. Integrovaný soubor leteckých informací. 4. Komunikace a koordinační proces v rámci ATS, verbální a non-verbální (elektronická) výměna zpráv, dat a informací. 5. Principy a postupy uplatňované při řízení letového provozu, uplatňování rozstupů a jejich rozdělení. Postupy přiblížení podle přístrojů z hlediska ATC a zvláštní postupy z hlediska ATC (LVO, RRSM, ZVFR, nestandardní provozní stavy). 6. Radarové systémy - PSR, SSR, ASMGCS, MLAT. Systém RMCDE. Systémy datové komunikace s letadly (AGDL, ACARS, CPDLC). Informační systémy řízení – systémy zpracování letových plánů a další podpůrné informační systémy. 7. Plánovací postupy ATM: ASM (airspace management), ATFCM (flow and capacity management), NMOC. 8. FANS - budoucí systémy, SESAR a NEXTGEN projekty. 9. Exkurze na stanovišti ATS, představení a popis stanoviště. Diskuze k jednotlivým tématům a ukázka jejich implementace v reálném prostředí ATS.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  16
        Zkouška Zkouška 60  31 3
Rozsah povinné účasti: Získané znalosti studentů jsou průběžně ověřovány v průběhu jednotlivých hodin formou diskuse a dotazů s cílem aktivního zapojení studentů do výuky. Studenti vypracují semestrální práci dle individuálního zadání a odprezentují její výsledky. Znalosti studentů jsou na konci semestru ověřovány písemným testem a ústní zkouškou.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Studenti vypracují semestrální práci dle individuálního zadání a odprezentují její výsledky. Znalosti studentů jsou na konci semestru ověřovány písemným testem a ústní zkouškou.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S01) Technologie a řízení leteckého provozu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.