342-0373/01 – Digitální technologie (DTe)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity4
Garant předmětuIng. Richard Velička, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Richard Velička, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VEL25 Ing. Richard Velička, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Elektronické přístrojové systémy, číselné soustavy, převod dat, sběrnice údajů, logické obvody, základní struktura počítače- komponenty a terminologie, mikroprocesory, integrované obvody, optická vlákna, elektronické zobrazovače, zařízení citlivá na statickou elektřinu, řízení programového vybavení, elektromagnetické prostředí, typické elektronické/ digitální systémy letadla.

Povinná literatura:

• Předpis JAR-FCL 1, část 020, v ČR vydáno v červnu 2001 • Všeobecné znalosti letounů- 2. díl, učební texty pro teoretickou přípravu pilotů ATPL(A),vydalo CERM s.r.o. Brno 2002 • Digitální technika - Malina, Kopp, 2000 • Elektronika tajemství zbavená, 3. díl – Schommers, 1998 • libovolná elektrotechnická a elektronická literatura • Úvod do elektrotechniky, Cipra • Letecké přístroje, Chmelař

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Značí příslušnost do bloku předmětů ECTS. Zadává se v menu Mobility - Bloky předmětů ECTS

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

 Elektronické přístrojové systémy: Typické uspořádání systémů a rozmístění elektronických přístrojů v kabině.  Číselné soustavy: dvojková, osmičková a šestnáctková, převody mezi desítkovou (decimální), dvojkovou (binární), osmičkovou (oktálovou) a šestnáctkovou (hexadecimální) vzájemně mezi sebou.  Převod dat: analogové a číslicové údaje. Princip převodu analogové veličiny na číselnou. Činnost a použití analogově číslicových (A/D) převodníků a číslicově analogových (D/A) převodníků. Vstupy a výstupy, typy převodníků a jejich omezení.  Sběrnice údajů: činnost sběrnic údajů, druhy v letadlových systémech. Znalost ARINC a jiných technických podmínek.  Logické obvody: rozdělení logických obvodů podle funkcí a technologie výroby, symbolika, pravdivostní tabulky základních obvodů, ekvivalentní obvody.  Praktická aplikace a použití logických obvodů v letadlových systémech, schematické diagramy (schémata zapojení).  Mikroprocesory jejich funkce a činnost, řídící a procesorová jednotka,hodiny, registrační logická jednotka  Integrované obvody – činnost, použití a funkce kódovačů a dekodérů, používání integračních stupňů v integrovaných obvodech  Činnost, použití a označování multiplexních a demultiplexních obvodů v logických schématech  Základní struktura počítače: počítačová terminologie( bit, byte, software, hardware, CPU, paměť, procesor, sběrnice, BIOS,...).  Rozdělení pamětí- RAM, ROM, PROM, EPROM. Von Neumannova struktura počítače. Počítačová technologie používaná v systémech letadla.  Optická vlákna: výhody a nevýhody přenosu údajů optickými vlákny ve srovnání s přenosem po el. vodiči. Optické sběrnice údajů. Názvosloví týkající se optických vláken.  Zakončení- vysílače, přijímače. Vazební členy, řídící terminály, dálkové terminály. Použití optických vláken v systémech letadla.  Elektronické zobrazovače: principy a činnost běžných typů zobrazovačů používaných v moderních letadlech- obracovky (CRT), zobrazovače se svítivými diodami (LED), s tekutými krystaly (LCD).  Zařízení citlivá na statickou elektřinu: speciální manipulace s komponenty citlivými na elektrostatické výboje. Uvědomování si nebezpečí a možnosti poškození, komponenty a prostředky osobní antistatické ochrany.  Řízení programového vybavení: uvědomování si požadavky na letovou způsobilost a možné katastrofické vlivy neoprávněných změn programového vybavení.  Elektromagnetické prostředí: vliv následujících jevů na postupy údržby elektronického systému.  EMC- Elektromagnetická slučitelnost (kompatibilita)  EMI- Elektromagnetická interference  HIRF- Vysoce intenzivní radiační pole  Blesk- ochrana proti zásahu bleskem.  Typické elektronické/digitální systémy letadla: všeobecné uspořádání elektronických/digitálních systémů letadla a přidružených zařízení BITE.  ACARS- ARINC Komunikační, adresný a hlásný systém  ECAM- Centrální elektronický systém monitorování letadla  EFIS- Elektronický systém letových přístrojů  EICAS- Indikační systémy motoru a systémy výstrahy posádky  FBW- Elektro-impulzní soustava aktivního řízení letu  FMS- Systém optimalizace letu  GPS- Globální navigační systém  IRS – Inerciální referenční systém  TCAS- Protisrážkový výstražný systém

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (40) Údržba letadel P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (40) Údržba letadel P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (40) Údržba letadel P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (40) Údržba letadel P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (40) Údržba letadel P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (40) Údržba letadel P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.