342-0373/02 – Digital Techniques (DTe)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits4
Subject guarantorIng. Richard Velička, Ph.D.Subject version guarantorIng. Richard Velička, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2013/2014
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Elektronické přístrojové systémy, číselné soustavy, převod dat, sběrnice údajů, logické obvody, základní struktura počítače- komponenty a terminologie, mikroprocesory, integrované obvody, optická vlákna, elektronické zobrazovače, zařízení citlivá na statickou elektřinu, řízení programového vybavení, elektromagnetické prostředí, typické elektronické/ digitální systémy letadla.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Elektronické přístrojové systémy, číselné soustavy, převod dat, sběrnice údajů, logické obvody, základní struktura počítače- komponenty a terminologie, mikroprocesory, integrované obvody, optická vlákna, elektronické zobrazovače, zařízení citlivá na statickou elektřinu, řízení programového vybavení, elektromagnetické prostředí, typické elektronické/ digitální systémy letadla.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2013/2014 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (40) P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (40) P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (40) P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (40) P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (40) P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (40) P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner