342-0374/04 – Postupy údržby (PÚ)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Rostislav Horecký, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- dovednost ovládat principy hlavních výrobních metod – technologie tváření, svařování a slévání včetně příslušného odborného názvosloví - dovednost používat základní nástroje a stroje, - dovednost správné volby materiálů, - dovednost ovládat metodiku tvorby technologických postupů výroby jednoduchých součástí včetně základních výpočtů.

Vyučovací metody

Anotace

Základní předmět, ve kterém se studenti seznámí s principy hlavních výrobních metod – technologiemi tváření, svařování a slévání a s příslušným odborným názvoslovím. Obsahem předmětu jsou základní nástroje, stroje, volba materiálů a metodika tvorby technologických postupů výroby jednoduchých součástí včetně základních výpočtů. V předmětu budou studenti seznámeni s vlivem tváření na vlastnosti materiálu, technologiemi plošného a objemového tváření, nekonvenčními technologiemi tváření, základy slévárenství, nekonvenčními metodami slévání, základy zpracování plastů, základními technologiemi svařování, značením a výpočty svarových spojů a konstrukcí, hodnocením svařitelností materiálů a technologiemi dělení materiálu.

Povinná literatura:

[1] BŘEZINA, R. Technologie I - část 1 : skriptum. 1. vyd. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 1998. 80 s. ISBN 80-7078-439-3 [2] BŘEZINA, R. Technologie I : část 2 : skriptum. 1. vyd. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 1999, 86 s. ISBN 80-7078-639-6 [3] ČADA, R. Technologie I - část tváření a slévání : návody do cvičení : skriptum. 1. vyd. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 1998. 188 s. ISBN 80-7078-540-3 [4] ČADA, R., ADAMEC, J., TICHÁ, Š., OCHODEK, V., HLAVATÝ, I. a ŠIMČÍK, S. Základy strojírenské technologie : skriptum. 1. vyd. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 1996. 115 s. ISBN 80-7078-300-1. [5] PETRŽELA, Z., KUČERA, J. a BŘEZINA, R. Technologie slévání, tváření a svařování : skriptum. 2. vyd. Ostrava : VŠB v Ostravě, 1987. (bez ISBN) [6] BŘEZINA, R. a ČADA, R. Speciální technologie - technologie tváření : skriptum. 1. vyd. Ostrava : Vysoká škola báňská v Ostravě, 1992. 257 s. ISBN 80- 7078-122-X. [7] BLAŠČÍK, F. a kol. Technológia tvárnenia, zlievárenstva a zvárania. 1. vyd. Bratislava : ALFA, 1988. (bez ISBN) [8] OCHODEK, V. Technologie I - část svařování : návody do cvičení : skriptum. 1. vyd. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2004.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Základní druhy technické dokumentace, americká norma ATA 100, zásady a práce s technickou dokumentací Možné změny v tech. dokumentaci a v elektronických manuálech způsoby jejich provádění Typy závad a metody vizuální kontroly, postupy vyhledávaní závad a rozhodování o jejich odstranění Dodržování postupů oprav, seřizováni a obsluhy jednotlivých systémů letounu, čistota pracoviště, dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů (osvětlení, větrání) Používání dokumentace, vedení protokolů, evidence a archivace záznamů  Práce na zkušebně leteckých přístrojů  Práce s příručkou pro údržbu letounu dodávanou výrobcem.  Postupy dle příručky při montáži a demontáži letounu  Základní požadavky na skladovací prostory, příjem a výdej materiálu ze skladu  Oddělení dílů provozuschopných, dílů určených k opravě a dílů neopravitelných nebo s prošlou životností  Zvláštní požadavky na ukládání dílů, řízení dílů s omezenou skladovací dobou, předepsanou konzervací a údržbou během skladování  Řízení skladového hospodářství / využití PC interaktivní doby sledování  Postupy pro modifikace - postupy pro PZZ, postupy pro závazné SB, postupy pro nezávazné SB  Program údržby provozovatele a dokumentace pro plánování údržby  Využití PC k plánování údržby  Tvorba technologických karet  Systém záznamů o provedené údržbě  Vyklad organizace údržby, řízení a zabezpečování jakosti  Systém jakosti, postupy jakosti a jejich hodnocení  Audity jakosti, vyhodnocování tohoto systému jakosti vedoucím organizace  Postupy pro práce mimo schválený rozsah prací organizace udělení výjimky z úkonů údržby  Řízení částí s omezenou životností druhy, tolerance a vedení záznamů  Obsluha letadla postupy při plnění a vypouštění paliva (oleje), kontrola stavu paliva (množství oleje), postupy doplňování hydraulické kapaliny a kontrola jejího množství  Používání elektrických a hydraulických pozemních zdrojů a bezpečnostní opatření spojená s těmito postupy činnosti  Pojíždění a vlečení letounu na stanoviště, příprava letounu před letem  Postupy odmrazování a zabraňování vzniku námrazy, přechod na zimní / letní provoz  Osvědčování letecké techniky a uvolnění letounu do provozu.  Postupy a způsoby řešení případů rovnocenné bezpečnosti, dodržování MEL, schvalování odložených závad.  Hlášení stavu letové nezpůsobilosti dle požadavků JAR-145  Platnosti seznamu osvědčujícího personálu, oprávnění rozsahy, platnosti, využívání kvalifikace  Prohlídka letounu po zásahu bleskem, tvrdém přistáni a po průletu turbulencí literatura Heviánek a kol.: Technologie oprav letadel I Heviánek a kol.: Technologie oprav letadel II Ing. Jiří Tůma a kol.: Letecká legislativa pro techniky a osvědčující personál Kocáb, Adamec: Letecké motory Příručka pro údržbu a opravy letounu L 410 Předpisy: JAR 145, JAR 66

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (40) Údržba letadel P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (40) Údržba letadel P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (40) Údržba letadel P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.