342-0375/01 – Základy aerodynamiky (ZA)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity4
Garant předmětuIng. Rostislav Horecký, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Rostislav Horecký, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DAN103 Ing. Miloš Daniel
TIH33 doc. Ing. Vladimír Tichavský, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Fyzika atmosféry, obtékání těles, teorie letu

Povinná literatura:

[1] Základy letu, učební texty, ČVUT Praha, 2002 [2] Předpis Jar 66, Část 2 - Dodatek 1, Modul 8 [3] Firemní literatura

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

 Mezinárodní standardní atmosféra, vlastnosti vzduchu, zviditelnění proudění  Aerodynamika: obtékání těles, geometrické charakteristiky profilu, křídla, letounu  Základní zákony proudění,mezní vrstva, laminární a turbulentní proudění,další druhy proudění, stagnace, zešikmení proudu, odtržení mezní vrstvy, vznik vztlaku a klopivého momentu, úhel náběhu, rozložení tlaku, působiště vztlaku, aerodynamický střed, aerodynamické charakteristiky profilu  Odpor pasivní (škodlivý), aktivní (indukovaný), aerodynamické součinitele, závislost na úhlu náběhu a rychlosti, polára křídla a letounu, aerodynamická jemnost, pádová rychlost  Znečištění aerodynamických ploch, zahrnující led, sníh, námrazu  Síly působící na letoun, na čem závisí, tah, gravitační síla, výslednice aerodynamických sil, vliv znečištění aerodynamických ploch (led, sníh, námraza)  Teorie letu : vzájemný vztah mezi vztlakem, gravitační silou, tahem a odporem, režimy letu - vodorovný ustálený let, ustálené stoupání a klesání, zatáčka, vzlet, přistání, rovnovážný diagram výkonů, klouzavost  Násobek zatížení, vliv násobku zatížení, pádová rychlost, obálky zatížení, pevnostní omezení  Zařízení pro zvýšení vztlaku a odporu - principy, druhy, umístění, zařízení pro zvýšení odporu - spoilery, rušiče vztlaku, aerodynamické brzdy - principy, umístění, výhody, nevýhody  Náběžné hrany se zubem, vířiče, zařízení na náběžné hraně  Síly na řídících orgánech, závěsové momenty,činnost a vliv vyvažovacích plošek, vyvažovací plošky, odlehčovací plošky, pružinové plošky, rohové odlehčení, hmotové vyvážení kormidel, ovládání vychylování řídících ploch

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (40) Údržba letadel P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (40) Údržba letadel P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (40) Údržba letadel P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.