342-0376/02 – Lidský činitel (LČ)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SMR46 doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování toho předmětu bude student rozumět vlivu spolehlivosti lidského činitele (LČ) na bezpečnost provozování rizikových systémů, bude schopen rozlišovat priority a používat nástroje pro zvyšování provozní bezpečnosti, po dalším zaškolení také pracovat v oblasti bezpečnostního managementu firmy nebo státní správy.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Předmět Lidský činitel (LČ) je určen především k tomu, aby studentům pomohl pochopit roli člověka v rámci člověkem vytvořeného systému. Ten se skládá nejen z technologické části (technického činitele), ale také z lidí, kteří ten systém navrhují, provozují a udržují (lidského činitele). Po dlouhé období vývoje člověkem vytvořených systémů se v případě jejich selhání řešila pouze spolehlivost (bezpečnost) technologií, přičemž výkonnost a spolehlivost člověka byla řešena pouze marginálně. Tento předmět si klade za cíl představit studentům význam lidské výkonnosti a selhávání LČ v rámci efektivity a hlavně bezpečnosti člověkem vytvořených systémů, kde přímé selhání LČ se v současné době podílí na cca ¾ příčin selhání celého systému (incidenty, nehody). V rámci studia tohoto předmětu studenti získají poznatky o důležitých aspektech lidské výkonnosti a spolehlivosti, o hlavních zdrojích selhávání LČ a především o opatřeních, které mohou permanentně snižovat rizika selhávání LČ na akceptovatelnou úroveň vzhledem k předpokládaným následkům.

Povinná literatura:

ŠULC, Jiří. Lidský činitel: studijní modul 9. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. Učební texty dle předpisu JAR-66. ISBN 80-7204-364-1. PALEČEK, Miloš, Stanislav MALÝ a Adam GIECI. Spolehlivost lidského činitele. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2008. ISBN 978-80-86973-28-9. HÁČIK, Ľubomír. Lidská výkonnost a omezení. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2002. Učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů ATPL(A) dle předpisu JAR-FCL 1. ISBN 80-7204-236-X. DHILLON, B. S. Human reliability, error, and human factors in power generation. Cham: Springer, c2014. Springer series in reliability engineering. ISBN 978-3-319-04018-9.

Doporučená literatura:

ŠULC, Jiří, KULČÁK, Ludvík, ed. Lidská výkonnost (040 00): [učebnice pro teoretickou přípravu pilotů ATPL, CPL a IR]. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011. Učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL 1. ISBN 978-80-7204-688-1. TOMÁŠEK, Petr: Lidský činitel v dopravě. VŠB-TU Ostrava, 2017. Studijní materiál k modulu, dostupný na adrese: https://issuu.com/michdor/docs/m7_text

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vyhodnocení průběžného a závěrečného testu Vypracování semestrální práce v rozsahu 10 stran A4

E-learning

lms.vsb.cz www.vvvd.cz/m7-lidsky-cinitel-v-doprave-22.html

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou vyžadovány

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky spolehlivosti lidského činitele (LČ) 2. Základní pojmy v oblasti bezpečnosti a LČ 3. Základní grafické modely LČ (SHELL model, REASON model) 4. Výkonnost LČ versus spolehlivost (bezpečnost) rizikových systémů 5. Základní psychofyziologické parametry člověka mající vliv na spolehlivost LČ 6. Vliv stresu a zátěže na snižování spolehlivost LČ 7. Vliv nedostatku spánku a únavy na snižování spolehlivost LČ 8. Vliv chybování a profesní nekázně na snižování spolehlivost LČ 9. Vliv výběru a osobnostních předpokladů operátora na snižování spolehlivost LČ 10. Vliv selhávání organizačního činitele na snižování spolehlivost LČ 11. Možnosti v oblasti výběru a výcviku operátorů pro zvýšení spolehlivosti LČ 12. Možnosti v oblasti managementu stresu a únavy pro zvýšení spolehlivosti LČ 13. Možnosti moderních způsobů řízení lidských zdrojů pro zvýšení spolehlivosti LČ 14. Závěrečné zhodnocení vlivu spolehlivosti LČ na spolehlivost systémů a možných opatření pro snižování jeho selhávání

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: 85 %

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (40) Údržba letadel P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (40) Údržba letadel P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (40) Údržba letadel P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (40) Údržba letadel P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2015/2016 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng 2014/2015 prezenční čeština povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng 2013/2014 prezenční čeština povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng 2012/2013 prezenční čeština povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.