342-0376/04 – Lidský činitel (LČ)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.Garant verze předmětuMUDr. Jarmila Havlásková
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAV50 MUDr. Jarmila Havlásková
ZRU01 MUDr. Zdeněk Zrubek
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování toho předmětu bude student rozumět vlivu spolehlivosti lidského činitele (LČ) na bezpečnost provozování rizikových systémů, bude schopen rozlišovat priority a používat nástroje pro zvyšování provozní bezpečnosti, po dalším zaškolení také pracovat v oblasti bezpečnostního managementu firmy nebo státní správy.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Předmět Lidský činitel (LČ) je určen především k tomu, aby studentům pomohl pochopit roli člověka v rámci člověkem vytvořeného systému. Ten se skládá nejen z technologické části (technického činitele), ale také z lidí, kteří ten systém navrhují, provozují a udržují (lidského činitele). Po dlouhé období vývoje člověkem vytvořených systémů se v případě jejich selhání řešila pouze spolehlivost (bezpečnost) technologií, přičemž výkonnost a spolehlivost člověka byla řešena pouze marginálně. Tento předmět si klade za cíl představit studentům význam lidské výkonnosti a selhávání LČ v rámci efektivity a hlavně bezpečnosti člověkem vytvořených systémů, kde přímé selhání LČ se v současné době podílí na cca ¾ příčin selhání celého systému (incidenty, nehody). V rámci studia tohoto předmětu studenti získají poznatky o důležitých aspektech lidské výkonnosti a spolehlivosti, o hlavních zdrojích selhávání LČ a především o opatřeních, které mohou permanentně snižovat rizika selhávání LČ na akceptovatelnou úroveň vzhledem k předpokládaným následkům.

Povinná literatura:

ŠULC, Jiří. Lidský činitel: studijní modul 9. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. Učební texty dle předpisu JAR-66. ISBN 80-7204-364-1. PALEČEK, Miloš, Stanislav MALÝ a Adam GIECI. Spolehlivost lidského činitele. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2008. ISBN 978-80-86973-28-9. HÁČIK, Ľubomír. Lidská výkonnost a omezení. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2002. Učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů ATPL(A) dle předpisu JAR-FCL 1. ISBN 80-7204-236-X. DHILLON, B. S. Human reliability, error, and human factors in power generation. Cham: Springer, c2014. Springer series in reliability engineering. ISBN 978-3-319-04018-9.

Doporučená literatura:

ŠULC, Jiří, KULČÁK, Ludvík, ed. Lidská výkonnost (040 00): [učebnice pro teoretickou přípravu pilotů ATPL, CPL a IR]. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011. Učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL 1. ISBN 978-80-7204-688-1. TOMÁŠEK, Petr: Lidský činitel v dopravě. VŠB-TU Ostrava, 2017. Studijní materiál k modulu, dostupný na adrese: https://issuu.com/michdor/docs/m7_text

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Značí příslušnost do bloku předmětů ECTS. Zadává se v menu Mobility - Bloky předmětů ECTS

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

 Lidský činitel-potřeba posuzování  Incidenty zapříčiněné lidským činitelem  Zrak –vliv na výkonnost  Sluch  Vnímání,pozornost  Paměť,zpracování informací  Sociální psychologie-zodpovědnost,tlak okolí  Motivace,demotivace  Týmová práce,řízení  Činitelé ovlivňující výkonnost-zdraví  Stres,pracovní zatížení  Spánek,únava,denní rytmy  Alkohol,léky  Pracovní prostředí  Hluk,exhaláty  Podnebí,teplota,osvětlení  Pohyb,vibrace  Fyzická práce-úlohy,kontrola  Složité systémy  Komunikace,záznam práce  Šíření informací  Teorie chyb  Typy chyb,důsledky  Předcházení chybám  Rizika na pracovišti  Řešení nouzových situací  Centrální a periferní nervový systém-citlivost , adaptace  Integrace smyslových vstupů  Osobnost , rozvoj,vlivy prostředí  Součinnost, vedení,styly řízení  Toxické látky na pracovišti

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (40) Údržba letadel P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (40) Údržba letadel P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (40) Údržba letadel P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku