342-0377/03 – Letecká legislativa (LL)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Petr Kolarczyk
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Obsahem předmětu je zvládnutí a pochopení předpisové učební osnovy Modulu 10 (dle JAR-66). Je důležité vždy využívat a dodržovat platné znění všech platných zákonných právních norem, vyhlášek, leteckých předpisů, směrnic a poradních oběžníků ÚCL, které podléhají aktuálně řízené změnové službě. Tento předmět musí přispět ke zvýšení právního vědomí technického personálu údržby letadel. Rovněž má tvořit základ pro další zvyšování a prohlubování osobních vědomostí při pokračovacím vzdělávání a znalostí v oblastech světového civilního letectví. Zvládnutí obsahu studia pomáhá pro úspěšné zvládnutí příslušných zkoušek na ÚCL.

Povinná literatura:

1. JAR – 66 Osvědčující personál údržby – LIS, 2000 2. JAR – 147 Schválený výcvik údržby(zkoušky) – LIS, 2000 3. JAR – 145 Organizace oprávněné k údržbě – LIS, 2000 4. JAR – OPS Obchodní letecká doprava – LIS, 2000 5. JAR – 23, 25, 27, 29 – LIS, 2000 6. JAR – 21 Oprávnění organizace k projektování – LIS, 2000 7. ICAO Mezinárodní organizace civilního letectví – LIS, 2000 8. JAR – Údržba 9. Soubor národních a mezinárodních leteckých předpisů – LIS, 2000 10. JAR – 147 Schválený výcvik údržby/zkoušky – LIS, 2000

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

 Úvod do předpisu JAR-OPS Obchodní letecká přeprava (1.hod.)  Všeobecně – Osvědčení leteckého provozovatele (AOC), odpovědnosti provozovatelů. (1.hod.)  Doklady potřebné na palubě, označování letadel (Aircraft Placarding/Marking) (1.hod.)  Hlava M – Odpovědnost, řízení a program údržby letadel (2.hod.)  Technické záznamy, záznamy o údržbě letadel a záznamové knihy. (1.hod.)  Hlášení nehod / událostí (1.hod.)  Osvědčování letadel – úvod (všeobecně) (1.hod.)  Předpisy pro osvědčování (JAR-23/25/27/29) (2.hod.)  Typové osvědčování, doplňkové typové osvědčování. (1.hod.)  Oprávnění organizace k projektování / výrobě dle JAR-21 (DOA/POA) (1.hod.)  Dokumentace-úvod (1.hod.)  Osvědčení o letové způsobilosti (2.hod.)  Osvědčení o registraci, hlukové osvědčení (1.hod.)  Rozpis hmotnosti, Osvědčení a oprávnění pro provoz radiostanice (1.hod.)  JAR – M (Údržba) – bude doplněn (7.hod.)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (40) Údržba letadel P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (40) Údržba letadel P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (40) Údržba letadel P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.