342-0377/04 – Letecká legislativa (LL)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Petr Kolarczyk
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Obsahem předmětu je zvládnutí a pochopení předpisové učební osnovy Modulu 10 (dle JAR-66). Je důležité vždy využívat a dodržovat platné znění všech platných zákonných právních norem, vyhlášek, leteckých předpisů, směrnic a poradních oběžníků ÚCL, které podléhají aktuálně řízené změnové službě. Tento předmět musí přispět ke zvýšení právního vědomí technického personálu údržby letadel. Rovněž má tvořit základ pro další zvyšování a prohlubování osobních vědomostí při pokračovacím vzdělávání a znalostí v oblastech světového civilního letectví. Zvládnutí obsahu studia pomáhá pro úspěšné zvládnutí příslušných zkoušek na ÚCL.

Povinná literatura:

1. JAR – 66 Osvědčující personál údržby – LIS, 2000 2. JAR – 147 Schválený výcvik údržby(zkoušky) – LIS, 2000 3. JAR – 145 Organizace oprávněné k údržbě – LIS, 2000 4. JAR – OPS Obchodní letecká doprava – LIS, 2000 5. JAR – 23, 25, 27, 29 – LIS, 2000 6. JAR – 21 Oprávnění organizace k projektování – LIS, 2000 7. ICAO Mezinárodní organizace civilního letectví – LIS, 2000 8. JAR – Údržba 9. Soubor národních a mezinárodních leteckých předpisů – LIS, 2000 10. JAR – 147 Schválený výcvik údržby/zkoušky – LIS, 2000

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

 Platné národní a mezinárodní předpisy – úvod do problematiky (1.hod.)  Programy údržby, kontroly a prohlídky údržby (2.hod.)  Základní seznam minimálního vybavení (MMEL), seznam minimálního vybavení (MEL), seznam odchylek schválených na odlet (CDL) (1.hod.)  Příkazy zachování letové způsobilosti (AD,PZZ) (1.hod.)  Provozní bulletiny (SB), servisní informace od výrobce (SL) (1.hod.)  Modifikace a opravy (1.hod.)  Dokumentace údržby, příručky pro údržbu (MM), příručka pro opravu draku (SRM), ilustrovaný katalog částí (IPC) (3.hod.)  Zachování letové způsobilosti v provozu (Continuing Airworthiness), Zkušební lety (Test Flights) (2.hod.)  ETOPS, požadavky na údržbu a odbavení letadla (3.hod.)  Provoz za různých povětrnostních podmínek, provoz kategorie 2. A 3., minimální požadavky na vybavení (1.hod.)  Úvod do předpisu JAR-147 – cíl, určení, struktura předpisu (1.hod.)  JAR-147 – požadavky na prostory a personál, definice základních pojmů předpisu (1.hod.)  JAR-147 – osoby podílející se na teoretické výuce a praktickém výcviku – požadavky, práva, povinnosti (1.hod.)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (40) Údržba letadel P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (40) Údržba letadel P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (40) Údržba letadel P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (40) Údržba letadel P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (40) Údržba letadel P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.