342-0386/04 – Letecký zákon (LZ)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity1
Garant předmětudoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Zákon o civilním letectví a předpisy v letecké dopravě v souladu s požadavky JAR FCL 1 a navazujících anexů ICAO

Povinná literatura:

Učební texty ČVUT-Praha-Letecký zákon a postupy ATC Zákon o civilním letectví č.49/1997 Sb.zák.ČR Předpisy MD L-1 až L-17 Anexy ICAO JAR-FCL 1

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

USNADŇOVÁNÍ FORMALIT (založeno na ANNEXU 9) Vstup a výstup letadla Vstup a výstup osob a jejich zavazadel PÁTRÁNÍ A ZÁCHRANA (založeno na ANNEXU 12) Annex 12 Organizace Součinnost Provozní postupy Signály pátrání a záchrany OCHRANA (založeno na ANNEXU 17) Annex 17 Všeobecně: Organizace Provozovatelé: bezpečnostní program provozovatele VYŠETŘOVÁNÍ NEHOD LETADEL (založeno na ANNEXU 13) Annex 13 JAR-FCL NÁRODNÍ PRÁVO Národní právo a odchylky od odpovídajících Annexů ICAO a JARů LETECKÝ ZÁKON A POSTUPY ATC MEZINÁRODNÍ ÚMLUVY A ORGANIZACE Chicagská úmluva Část I Letový provoz Část II Mezinárodní organizace civilního letectví Oblastní uspořádání a úřadovny Povinnosti ve vztahu k: - Annexům ICAO- standardům a doporučeným postupům- postupům pro letové provozní služby- oblastním doplňkovým postupům- oblastnímu letovému provozu- příručkám a oběžníkům Jiné mezinárodní úmluvy Dohoda o tranzitu leteckých služeb Tokijská úmluva, Haagská úmluva, Montrealská úmluva Název evropských organizací, složení, cíle a příslušné dokumenty Varšavská úmluva Pravomoc PIC a odpovědnost týkající se bezpečnosti a ochrany Zákonná odpovědnost pilotů a provozovatelů vůči osobám a zboží na zemi v případě poškození nebo zranění způsobeného provozem letadla Obchodní úkony a s tím spojená pravidla (leasing) ANNEX 8 – LETOVÁ ZPŮSOBILOST LETADEL ANNEX 7 – STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST LETADLA A POZNÁVACÍ ZNAČKA ANNEX 1 – ZPŮSOBILOST LETECKÉHO PERSONÁLU PRAVIDLA LÉTÁNÍ (založeno na ANNEXU 2) Annex 2: POSTUPY PRO LETOVÝ PROVOZ – PROVOZ LETADEL Doc. 8168-OPS/ 611, SVAZEK 1 Předmluva Definice a zkratky (viz všeobecná ustanovení) Postupy pro odlet Postupy pro přiblížení Postupy pro vyčkávání Postupy pro nastavení výškoměru Provozní postupy pro odpovídač sekundárního přehledového radaru (včetně Oblastních doplňkových postupů - Doc 7030 ICAO)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (30) Letecký provoz P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (30) Letecký provoz P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (30) Letecký provoz P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (30) Letecký provoz P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (30) Letecký provoz P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (30) Letecký provoz P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku