342-0387/10 – Všeobecné znalosti letounu (VZL)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Všeobecné znalosti se zabývají stavbou a konstrukcí letadel, namáháním za letu, leteckými motory a vrtulemi, letadlovými systémy a výbavou.

Povinná literatura:

Učební texty ČVUT-Praha-Všeobecné znalosti letounu Učební texty Four Forces Učebnice Žilinské univerzity – Ing. Luděk Beňo - Lietadlá Kocáb, Adamec: Letadlové motory Doc. Tomáš Dendis: Letecké prístroje

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

17 Obsluha motoru - postupy spouštění a bezpečnostní opatření - rozpoznání nesprávných činností - zahřívání, kontroly výkonu a systémů - omezení tlaku a teploty oleje - omezení teploty hlav válců - kontroly zapalování a ostatních systémů - omezení výkonu - předcházení rychlým změnám výkonu - použití regulace směsi 18 Elektrický systém - zástavba a činnost alternátorů a dynam - zdroj stejnosměrného proudu (DC) - baterie, kapacita a dobíjení - voltmetry a ampérmetry - jističe a pojistky - elektricky ovládané vybavení a přístroje - rozpoznání nesprávné činnosti - postup v případě nesprávných činností 19 Podtlakový systém - celky - čerpadla - regulátor a tlakoměr - systém čističů - rozpoznání nesprávné činnosti - postupy v případě nesprávné činnosti 20 Systém celkového / statického tlaku - Pitotova trubice, funkce - Pitotova trubice, principy a konstrukce - zdroj statického tlaku - náhradní zdroj statického tlaku - aerodynamická (polohová) chyba - odvodnění (drenáž) systému - topné těleso - chyby způsobené ucpáním nebo netěsností 21 Rychloměr - principy činnosti a konstrukce - vztah mezi celkovým a statickým tlakem - definice indikované, kalibrované a pravé vzdušné rychlosti - přístrojové chyby - indikace rychlosti letu, barevné značení - kontroly provozuschopnosti pilotem 22 Výškoměr - principy činnosti a konstrukce - funkce pomocné stupnice - účinky hustoty vzduchu - tlaková nadmořská výška - skutečná nadmořská výška - mezinárodní standardní atmosféra (MSA) - letová hladina - tříručková indikace - přístrojové chyby - kontroly provozuschopnosti pilotem 23 Variometr - konstrukce a principy činnosti - funkce - zpožďování indikace vlastní konstrukci přístroje - ukazatel okamžité vertikální rychlosti (VSI) - indikace - kontroly provozuschopnosti pilotem 24 Gyroskopy - principy - stálost polohy - precese 25 Zatáčkoměr - derivační setrvačník (se dvěma stupni volnosti) - účel a funkce - vliv rychlosti - indikace - zařízení pro koordinaci zatáčky - omezené indikace zatáčkoměru - zdroj napájení - ukazatel vyvážení - princip - indikace - kontroly provozuschopnosti pilotem 26 Umělý horizont - gyro orientované na zem (gyrovertikála) - účel a funkce - indikace - interpretace - provozní omezení - zdroj napájení - kontroly provozuschopnosti pilotem 27 Směrový setrvačník - směrové gyro - účel a funkce - indikace - použití s magnetickým kompasem - mechanismus nastavování - zdánlivý snos - provozní omezení - zdroj napájení - kontroly provozuschopnosti pilotem 28 Magnetický kompas - konstrukce a funkce - magnetické pole Země - deklinace a deviace - zatáčení, chyby způsobené zrychlením - bezpečnostní opatření, jsou-li přepravovány magnetické předměty - kontroly provozuschopnosti pilotem 29 Motorové přístroje - principy, indikace a provozní použití: - teploměru oleje - tlakoměru oleje - teploměru hlav válců - teploměrů výfukových plynů - tlakoměrů plnicího tlaku - tlakoměru paliva - průtokoměru paliva - palivoměru - otáčkoměru 30 Jiné přístroje - principy, indikace a provozní použití: - tlakoměru podtlaku - voltmetru a ampérmetru - signalizátorů výstrah - ostatních přístrojů příslušných k typu letounu 31 Letová způsobilost - platné osvědčení - splnění požadavků: - pravidelných prohlídek údržby - pokynů,omezení a upozornění v letové příručce (nebo v rovnocenném dokladu) - doplňky letové příručky - zajišťování a uchovávání dokladů: - letadlové / motorové knihy a záznamníků vrtule - záznamů o závadách - povolená údržba piloty

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Písemka Písemka 35  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 65  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (60) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (50) Technologie letecké dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (30) Letecký provoz P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (30) Letecký provoz P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku