342-0388/04 – Plánování a provedení letu (PaPL)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- Dovednost plánovat a monitorovat lety v rámci obchodní letecké dopravy, zkládající se z následujícíh kompetencí: - schopnost posoudit problematiku hmotností a vyvážení - schopnost posoudit problematiku výkonnosti letounů - schopnost posoudit problematiku plánování a monitorování letů

Vyučovací metody

Anotace

Dokonalé zvládnutí postupů a předpisů, nauka navigace, zvládnutí provedení letu

Povinná literatura:

Učební texty ČVUT-Praha- Plánování a provedení letu Učební texty Four Forces Předpisy MD

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

LETOVÝ PLÁN ATC ICAO Druhy letových plánů Letový plán ICAO Vyplňování letového plánu Informace pro letový plán získané z : Podání letového plánu Postupy pro podání Orgán zodpovědný za zpracování letového plánu Požadavky zainteresovaného státu, musí-li být letový plán podán Uzavření letového plánu Odpovědnosti a postupy Zpracovávající agentura Kontrola času slotu Dodržení letového plánu Státem povolené tolerance pro různé druhy letových plánů Změna letového plánu za letu PRAKTICKÉ PLÁNOVÁNÍ LETU Příprava mapy Vynášení tratí a měření směrů a vzdáleností Plány navigace Zpracování plánu navigace s použitím: Jednoduché plány paliva Příprava záznamů paliva vykazující plánované hodnoty pro: Praxe plánování radiových prostředků Spojení PRAKTICKÉ ZPRACOVÁNÍ „LETOVÉHO PLÁNU „(letový plán, letový zápisník, plán ATC navigační záznamník, atd.) Vytažení údajů Vytažení navigačních údajů Vytažení meteorologických údajů Vytažení údajů výkonnosti Vyplnění navigačního plánu letu Vyplnění plánu paliva Zpracování letového plánu letových provozních služeb PLÁNOVÁNÍ A PROVEDENÍ LETU HMOTNOST A VYVÁŽENÍ – LETOUNY ÚVOD K HMOTNOSTI A VYVÁŽENÍ Těžiště (cg) Definice Význam s ohledem na stabilitu letadla (Letouny); Mezní hodnoty hmotnosti a vyvážení Ověřit v Letové příručce letounu / vrtulníku: Maximální náklad pro podlahu Maximální hmotnost na odbavovací ploše a pro pojíždění (Letouny); Maximální hmotnost pro pojíždění (Vrtulníky) Faktory určující maximální přípustnou hmotnost: Faktory určující mezní polohy těžiště: ZATÍŽENÍ Názvosloví Prázdná hmotnost Provozní hmotnost bez paliva ( = prázdná hmotnost +posádka + provozní položky + nevyužitelné palivo ) Hmotnost bez paliva Standardní hmotnost Užitečné zatížení (provozní náklad + použitelné palivo) Kontroly hmotnosti letadla Postup (obecně, podrobnosti nejsou nutné) Požadavky na opětovné vážení letadla Seznamy vybavení Postupy pro stanovení dokumentace hmotnosti a vyvážení letounu; Postupy pro stanovení dokumentace hmotnosti a vyvážení vrtulníku Stanovit provozní hmotnost bez paliva (posádka, vybavení, atd.) Záměrně nepoužito Sečíst hmotnost cestujících a nákladu (včetně zavazadel cestujících) (standardní hmotnost) Sečíst hmotnost paliva Zkontrolovat, že nebyly překročeny použitelné meze maximální celkové hmotnosti (hmotnost v předepsaných mezích) Účinky přetížení Vyšší vzletové a bezpečné rychlosti vzletu Delší délky vzletu a přistání Nižší stoupací rychlost Vliv na dolet a vytrvalost (Letouny); Snížený dolet a vytrvalost (Vrtulníky) Snížená výkonnost s vypnutým motorem Možné poškození konstrukce v extrémních případech TĚŽIŠTĚ (cg) Základy výpočtů těžiště (dokumentace nákladu a vyvážení) Vztažná rovina Momentové rameno Moment Vyjádření v procentech střední aerodynamické tětivy (% MAC) Výpočet těžiště (Letouny); Výpočet těžiště podélně a příčně (včetně výpočtu pomocí počítače) (Vrtulníky) Těžiště při prázdné hmotnosti Pohyb těžiště s přidáváním paliva, nákladu a zátěže Praktické způsoby výpočtu Zajištění nákladu Význam odpovídajícího upoutání Účinek posunu nákladu Ložná plocha, běžná zátěž, technické prostředky

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (30) Letecký provoz P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (30) Letecký provoz P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (30) Letecký provoz P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (30) Letecký provoz P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (30) Letecký provoz P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (30) Letecký provoz P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku