342-0388/05 – Plánování a provedení letu (PaPL)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.Garant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- Dovednost plánovat a monitorovat lety v rámci obchodní letecké dopravy, zkládající se z následujícíh kompetencí: - schopnost posoudit problematiku hmotností a vyvážení - schopnost posoudit problematiku výkonnosti letounů - schopnost posoudit problematiku plánování a monitorování letů

Vyučovací metody

Anotace

Dokonalé zvládnutí postupů a předpisů, nauka navigace, zvládnutí provedení letu

Povinná literatura:

Učební texty ČVUT-Praha- Plánování a provedení letu Učební texty Four Forces Předpisy MD

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

VÝKONNOST – LETOUNY VÝKONNOST JEDNOMOTOROVÝCH LETOUNŮ NEMAJÍCÍCH OSVĚDČENÍ PODLE JAR / FAR 25 - TŘÍDA VÝKONNOSTI B Definice používaných výrazů a rychlostí Vzletová a přistávací výkonnost Vliv hmotnosti letounu, větru, hustotní výšky, sklonu dráhy a stavu dráhy Použití údajů Letové příručky Výkonnost při stoupání a cestovním letu Použití letových údajů letounu Vliv hustotní výšky a hmotnosti letounu Vytrvalost a vlivy různých doporučených nastavení výkonu Dolet za bezvětří s různým nastavením výkonu VÝKONNOST VÍCEMOTOROVÝCH LETOUNŮ NEMAJÍCÍCH OSVĚDČENÍ PODLE JAR / FAR 25 - TŘÍDA VÝKONNOSTI B Definice výrazů a rychlostí Všechny nové výrazy používané pro výkonnost vícemotorového letounu (032 01 01 00) Důležitost výpočtů výkonnosti Stanovení výkonnosti za normálních podmínek Zřetel na vlivy tlakové výšky, teploty, větru, hmotnosti letounu, sklonu dráhy a stavu dráhy Prvky výkonnosti Stoupací a klesací rychlost - vlivy zvolených nastavení výkonů, rychlostí a konfigurace letadla Cestovní nadmořské výšky a výškový dostup Směny: dolet / platící zatížení Směny: hospodárnost / rychlost Použití grafů výkonnosti a tabulkových údajů Část „Výkonnost“ v Letové příručce VÝKONNOST LETOUNŮ S OSVĚDČENÍM PODLE JAR / FAR 25 - TŘÍDA VÝKONNOSTI A Vzlet Definice používaných výrazů a rychlostí Proměnné veličiny dráhy Proměnné veličiny letounu Meteorologické proměnné veličiny Rychlosti vzletu Délka vzletu Délka přerušeného vzletu Pojem vyvážené délky přerušeného vzletu Použití diagramů Letové příručky Počáteční stoupání Úseky stoupání Se všemi pracujícími motory Let s nepracujícím motorem Požadavky na bezpečnou výšku nad překážkou Stoupání Použití grafů výkonnosti z Letové příručky Důležité rychlosti letu pro stoupání Stoupání s jedním nepracujícím motorem Cestovní let Použití grafů cestovního letu Řízení cestovního letu Na trati s jedním nepracujícím motorem Bezpečná výška nad překážkami na trati Na trati – Letouny se třemi nebo více motory, se dvěma nepracujícími motory Klesání a přistání Použití grafů pro klesání Nejvyšší přípustná přistávací hmotnost Výpočty údajů pro přiblížení a přistání Praktické použití výkonností letounu z Letové příručky Použití příručky pro výkonnost typického proudového, nebo turbovrtulového letounu Výpočty pro cestovní let PLÁNOVÁNÍ LETU A MONITOROVÁNÍ LETU - LETOUNY PLÁNY LETU PRO PŘELETY Plán navigace Volba tratí, rychlostí, výšek nad letištěm (mořem) a náhradních letišť Měření tratí a vzdáleností Získávání předpovědi rychlosti větru pro každý úsek Výpočty kurzů, traťových rychlostí a doby letu na trati z tratí, ze skutečné rychlosti letu a z rychlostí větru Vyplnění předletové části navigačního letového zápisníku Plán paliva Výpočet plánované spotřeby paliva pro každý úsek a celkového spotřeby paliva pro let: Palivo pro vyčkávání nebo let na náhradní letiště Zálohy Celkové požadavky paliva pro let Vyplnění předletové části záznamníku paliva Monitorování letu a přeplánování za letu Výpočty paliva za letu Výpočet skutečné časové spotřeby Přehodnocení odhadů záloh paliva Přeplánování za letu v případě problémů Radiové spojení a navigační prostředky Kmitočty spojení a volací znaky pro příslušné orgány řízení a pro zařízení služeb za letu, jakými jsou např. povětrnostní stanice Radionavigace a popřípadě prostředky pro přiblížení LETOVÝ PLÁN ATC ICAO Druhy letových plánů Letový plán ICAO Vyplňování letového plánu Informace pro letový plán získané z : Podání letového plánu Postupy pro podání Orgán zodpovědný za zpracování letového plánu Požadavky zainteresovaného státu, musí-li být letový plán podán Uzavření letového plánu Odpovědnosti a postupy Zpracovávající agentura Kontrola času slotu Dodržení letového plánu Státem povolené tolerance pro různé druhy letových plánů Změna letového plánu za letu PRAKTICKÉ PLÁNOVÁNÍ LETU Příprava mapy Vynášení tratí a měření směrů a vzdáleností Plány navigace Zpracování plánu navigace s použitím: Jednoduché plány paliva Příprava záznamů paliva vykazující plánované hodnoty pro: Praxe plánování radiových prostředků Spojení Navigační prostředky PLÁNOVÁNÍ LETU IFR (LETOVÝCH CEST) Meteorologické zřetele Analýza současné povětrnostní situace podél možnýchtratí Analýza výškových větrů podél očekávaných tratí Analýza současné povětrnostní situace a předpověď povětrnostních podmínek na cílovém letišti a na možných náhradních letištích Volba tratí na cílové a náhradní letiště Směrování upřednostňovaných letových cest Výtah tratí a vzdáleností z mapy RAD / NAV Kmitočty a indentifikátory radionavigačních prostředků na trati Minimální nadmořské výšky na trati, minimální přeletové výšky a výšky příjmu Standardní přístrojové odlety (SID) a standardní přístrojové přílety (STAR) Hlavní úkoly plánování letu Kontrola AIP a NOTAM s důrazem na nejnovější informace o situaci na trati a letištích Volba výšek nebo letových hladin pro každý úsek letu Uplatňování rychlosti větru na každém úseku k získání kurzů a traťových rychlostí Výpočet doby letu na trati pro každý úsek k letu na cílové letiště a na náhradní letiště a stanovení celkové doby letu na trati Vyplnění plánu paliva Předběžné studium postupů přiblížení podle přístrojů a minim na cílovém a náhradním letišti Vyplnění a podání letového plánu letových provozních služeb PLÁNOVÁNÍ LETU PROUDOVÝCH LETOUNŮ (Další zřetele) – JAR-OPS 1 Další aspekty plánování letu pro proudové letouny (rozvinuté plánování letu) Plánování paliva Výpočet bodu stejné doby (PET) a bodu bezpečného návratu (PSR) Počítačem zpracovávané plánování letu Obecné principy současných systémů PRAKTICKÉ ZPRACOVÁNÍ „LETOVÉHO PLÁNU „(letový plán, letový zápisník, plán ATC navigační záznamník, atd.) Vytažení údajů Vytažení navigačních údajů Vytažení meteorologických údajů Vytažení údajů výkonnosti Vyplnění navigačního plánu letu Vyplnění plánu paliva Výpočet kritického bodu (CP), včetně bodů stejného množství paliva a stejné doby, a bodu stejné doby (PET) a mezního bodu návratu (PNR) a bodu bezpečného návratu (PSR) Zpracování letového plánu letových provozních služeb

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (30) Letecký provoz P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (30) Letecký provoz P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (30) Letecký provoz P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (30) Letecký provoz P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (30) Letecký provoz P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (30) Letecký provoz P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku