342-0389/04 – Lidská výkonnost a omezení (LVaO)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity1
Garant předmětudoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SMR46 doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
ZRU01 MUDr. Zdeněk Zrubek
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je dosáhnout u studentů kompetence potřebné k orientaci v problematice výkonnosti člověka a její omezení při ovládání složitých systémů. Absolvování tohoto předmětu je součástí teoretického výcviku pro získání příslušných leteckých kvalifikací.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)

Anotace

Při létání se člověk pohybuje v nezvyklém třírozměrném prostoru vysokou rychlostí, lidský organismus je přitom vystaven působení změn tlaku, teploty, osvětlení, hluku a vibrací, přetížení a dalších vlivů, přitom se od něj vyžaduje rychlé a přesné plnění náročných úkolů. Selhání lidského faktoru má v těchto podmínkách často za následek vznik nenapravitelných škod. Proto je znalost lidského faktoru nezbytná a výuka tohoto předmětu je požadavkem ICAO.

Povinná literatura:

1. DYLEVSKÝ, I.: Základy anatomie a fyziologie člověka. Epava, Olomouc 1995 2. GILLERNOVÁ, I., MALOTÍNOVÁ, M.: Psychologie. SPN, Praha 1992 3. KŘIVOHLAVÝ, J.: Jak zvládat stres. Grada, Praha 1994 4. ŠULC, J.: Letecká fyziologie. Naše vojsko, Praha 1980 5. TROLLIP, S. R., JENSEN, R. S.: Human Factors for General Aviation. Jeppesen Sanderson, Englewood 1991 6. VOKURKA, M., HUGO, J.: Praktický slovník medicíny. Maxdorf, Praha 2000 (6. vydání)

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

ZÁKLADNÍ LETECKÁ PSYCHOLOGIE Zpracování informace člověkem Pozornost a ostražitost Vnímání LIDSKÁ VÝKONNOST A OMEZENÍ Lidské faktory: základní pojmy Lidské faktory v letectví Dostatečná schopnost a omezení Proces vývoje v dostatečně schopného pilota Statistika nehod Pojmy bezpečnosti letu Paměť Volba reakce Omyl a spolehlivost člověka Spolehlivost lidského chování Hypotézy o realitě Teorie a model lidského omylu Vytváření omylu Rozhodování Pojmy rozhodování Předcházení a zvládání omylů: zvládnutí činností v pilotnímprostoru Vědomí bezpečnosti Osobnost Osobnost a přístupy Individuální rozdíly v osobnosti Identifikace nebezpečných postojů (sklon k omylům) Přetížení a nevytížení člověka Vyburcování Stres Únava Tělesný rytmus a spánek Zvládnutí stresu a únavy Pokroková automatizace pilotního prostoru Výhody a nevýhody (kritické stavy) Přeceňování automatizace Pracovní pojmy

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (30) Letecký provoz P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (30) Letecký provoz P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (30) Letecký provoz P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (30) Letecký provoz P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (30) Letecký provoz P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (30) Letecký provoz P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku