342-0389/04 – Human Performance and Limitations (LVaO)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits1
Subject guarantordoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SMR46 doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
ZRU01 MUDr. Zdeněk Zrubek
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 1+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The subject´s goal is to achieve the necessary competencies to focus on the issues of human performance and its limitations in complex systems controlling. Completion of this course is part of the theoretical training to acquire appropriate aviation qualifications.

Teaching methods

Lectures
Seminars
Tutorials

Summary

When flying a human moves in an unusual three-dimensional space at high speed, while the human body is exposed to changes in pressure, temperature, lighting, noise, vibration, congestion and other factors, since it requires fast and accurate performance of complex tasks. Human errors under these conditions often lead to irreparable damage. Therefore, knowledge of the Human Factors and the necessary teaching of this course by acquiring of some aviation qualifications is an ICAO requirement.

Compulsory literature:

1. DYLEVSKÝ, I.: Základy anatomie a fyziologie člověka. Epava, Olomouc 1995 2. GILLERNOVÁ, I., MALOTÍNOVÁ, M.: Psychologie. SPN, Praha 1992 3. KŘIVOHLAVÝ, J.: Jak zvládat stres. Grada, Praha 1994 4. ŠULC, J.: Letecká fyziologie. Naše vojsko, Praha 1980 5. TROLLIP, S. R., JENSEN, R. S.: Human Factors for General Aviation. Jeppesen Sanderson, Englewood 1991 6. VOKURKA, M., HUGO, J.: Praktický slovník medicíny. Maxdorf, Praha 2000 (6. vydání)

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

ZÁKLADNÍ LETECKÁ PSYCHOLOGIE Zpracování informace člověkem Pozornost a ostražitost Vnímání LIDSKÁ VÝKONNOST A OMEZENÍ Lidské faktory: základní pojmy Lidské faktory v letectví Dostatečná schopnost a omezení Proces vývoje v dostatečně schopného pilota Statistika nehod Pojmy bezpečnosti letu Paměť Volba reakce Omyl a spolehlivost člověka Spolehlivost lidského chování Hypotézy o realitě Teorie a model lidského omylu Vytváření omylu Rozhodování Pojmy rozhodování Předcházení a zvládání omylů: zvládnutí činností v pilotnímprostoru Vědomí bezpečnosti Osobnost Osobnost a přístupy Individuální rozdíly v osobnosti Identifikace nebezpečných postojů (sklon k omylům) Přetížení a nevytížení člověka Vyburcování Stres Únava Tělesný rytmus a spánek Zvládnutí stresu a únavy Pokroková automatizace pilotního prostoru Výhody a nevýhody (kritické stavy) Přeceňování automatizace Pracovní pojmy

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (30) P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (30) P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (30) P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (30) P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (30) P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (30) P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner