342-0389/07 – Lidská výkonnost a omezení (LVaO)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SMR46 doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
ZRU01 MUDr. Zdeněk Zrubek
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 3+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je dosáhnout u studentů kompetence potřebné k orientaci v problematice výkonnosti člověka a její omezení při ovládání složitých systémů. Absolvování tohoto předmětu je součástí teoretického výcviku pro získání příslušných leteckých kvalifikací.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)

Anotace

Při létání se člověk pohybuje v nezvyklém třírozměrném prostoru vysokou rychlostí, lidský organismus je přitom vystaven působení změn tlaku, teploty, osvětlení, hluku a vibrací, přetížení a dalších vlivů, přitom se od něj vyžaduje rychlé a přesné plnění náročných úkolů. Selhání lidského faktoru má v těchto podmínkách často za následek vznik nenapravitelných škod. Proto je znalost lidského faktoru nezbytná a výuka tohoto předmětu je požadavkem ICAO.

Povinná literatura:

1. DYLEVSKÝ, I.: Základy anatomie a fyziologie člověka. Epava, Olomouc 1995 2. GILLERNOVÁ, I., MALOTÍNOVÁ, M.: Psychologie. SPN, Praha 1992 3. KŘIVOHLAVÝ, J.: Jak zvládat stres. Grada, Praha 1994 4. ŠULC, J.: Letecká fyziologie. Naše vojsko, Praha 1980 5. TROLLIP, S. R., JENSEN, R. S.: Human Factors for General Aviation. Jeppesen Sanderson, Englewood 1991 6. VOKURKA, M., HUGO, J.: Praktický slovník medicíny. Maxdorf, Praha 2000 (6. vydání)

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

LIDSKÁ VÝKONNOST A OMEZENÍ Pojmy - složení atmosféry - zákony plynů - dýchání a krevní oběh 37 Účinky parciálního tlaku - vliv narůstající výšky - přestup plynů - hypoxie - příznaky - prevence - přetlakování kabiny - účinky rychlé dekomprese - doba užitečného vědomí - použití kyslíkových masek a rychlého sestupu - hyperventilace (zrychlené dýchání) - příznaky - zabránění - účinky zrychlení 38 Vidění - fyziologie zraku - omezení zrakového systému - vady zraku - optické klamy (přeludy, iluze) - prostorová dezorientace - zabránění dezorientaci 39 Sluch - fyziologie sluchu - vjemy vnitřního ucha - účinky změny výšky - hluk a ztráta sluchu - ochrana sluchu - prostorová dezorientace - rozpory mezi ušima a očima - prevence dezorientace 40 Kinetóza - příčiny - příznaky - prevence 41 Létání a zdraví - zdravotní požadavky - vliv běžných indispozicí a léků - nachlazení - žaludeční nevolnosti - léků, léčiv a vedlejších účinků - alkoholu - únavy - osobní zdatnost - péče o cestující - potápění s přístrojem - opatření před létáním 42 Toxická rizika - nebezpečné zboží - oxid uhelnatý z ohřívačů 43 Zpracování informace - pojmy vnímání - poznávací vnímání - očekávání - předvídání - zvyky 44 Centrální kanál rozhodování - duševní pracovní zatížení, omezení - informační zdroje - stimuly a pozornost - slovní komunikace - paměť a její hranice - příčiny chybného výkladu 45 Stres - příčiny a vlivy - představy o vyburcování - vlivy na výkonnost - rozpoznávání a snižování stresu 46 Posouzení a tvorba rozhodnutí - představy o úsudku pilotů - psychologické postoje - aspekty chování - zhodnocení rizika - rozvoj uvědomování si situace

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (60) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku