342-0389/08 – Lidská výkonnost a omezení (LVaO)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRA56 Josef Hranický
SMR46 doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
ZRU01 MUDr. Zdeněk Zrubek
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je dosáhnout u studentů kompetence potřebné k orientaci v problematice výkonnosti člověka a její omezení při ovládání složitých systémů. Absolvování tohoto předmětu je součástí teoretického výcviku pro získání příslušných leteckých kvalifikací.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)

Anotace

Při létání se člověk pohybuje v nezvyklém třírozměrném prostoru vysokou rychlostí, lidský organismus je přitom vystaven působení změn tlaku, teploty, osvětlení, hluku a vibrací, přetížení a dalších vlivů, přitom se od něj vyžaduje rychlé a přesné plnění náročných úkolů. Selhání lidského faktoru má v těchto podmínkách často za následek vznik nenapravitelných škod. Proto je znalost lidského faktoru nezbytná a výuka tohoto předmětu je požadavkem ICAO.

Povinná literatura:

1. DYLEVSKÝ, I.: Základy anatomie a fyziologie člověka. Epava, Olomouc 1995 2. GILLERNOVÁ, I., MALOTÍNOVÁ, M.: Psychologie. SPN, Praha 1992 3. KŘIVOHLAVÝ, J.: Jak zvládat stres. Grada, Praha 1994 4. ŠULC, J.: Letecká fyziologie. Naše vojsko, Praha 1980 5. TROLLIP, S. R., JENSEN, R. S.: Human Factors for General Aviation. Jeppesen Sanderson, Englewood 1991 6. VOKURKA, M., HUGO, J.: Praktický slovník medicíny. Maxdorf, Praha 2000 (6. vydání)

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné testy

E-learning

Další požadavky na studenta

1. Základní pojmy 2. Složení a zvrstvení atmosféry 3. Dýchání a krevní oběh 4. Účinky parciálního tlaku 5. Přetlakování kabiny

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy 2. Složení a zvrstvení atmosféry 3. Dýchání a krevní oběh 4. Účinky parciálního tlaku 5. Přetlakování kabiny 6. Účinky zrychlení 7. Zrak 8. Sluch 9. Kinetóza 10. Létání a zdraví 11. Toxická rizika 12. Zpracování informace 13. Centrální kanál rozhodování 14. Stres 15. Posouzení situace a tvorba rozhodnutí

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku