342-0389/09 – Lidská výkonnost a omezení (LVaO)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRA56 Josef Hranický
SMR46 doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
ZRU01 MUDr. Zdeněk Zrubek
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je dosáhnout u studentů kompetence potřebné k orientaci v problematice výkonnosti člověka a jeho omezení při provozování leteckých systémů. Letecké systémy patří mezi rizikové systémy, kde i malé selhání lidského činitele může mít za následek velké ztráty na životech, zdraví nebo majetku, a pravděpodobnost selhání lidského činitele v současnosti je mnohem vyšší, než potenciální selhání technologie. Absolvování tohoto předmětu je rovněž součástí teoretického výcviku pro získání příslušných leteckých kvalifikací.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět Lidská výkonnost a omezení je určen především k tomu, aby studentům pomohl pochopit roli člověka v rámci člověkem vytvořeného systému. Ten se skládá nejen z technologické části (technického činitele), ale také z lidí, kteří ten systém navrhují, provozují a udržují (lidského a organizačního činitele). Po dlouhé období vývoje člověkem vytvořených systémů se v případě jejich selhání řešila pouze spolehlivost (bezpečnost) technologií, přičemž výkonnost a spolehlivost člověka byla řešena pouze marginálně. Tento předmět umožní studentům pochopit význam vlivu lidské výkonnosti a spolehlivosti na efektivitu a hlavně bezpečnost člověkem vytvořených systémů, kde přímé selhání lidského činitele se v současné době podílí na cca ¾ příčin selhání celého systému (incidenty, nehody). V rámci studia tohoto předmětu studenti získají poznatky o důležitých aspektech lidské výkonnosti a spolehlivosti při provozování letadel, o hlavních zdrojích tohoto selhávání a především o opatřeních, které mohou permanentně snižovat rizika selhávání lidského činitele na akceptovatelnou úroveň vzhledem k předpokládaným následkům.

Povinná literatura:

HÁČIK, Ľubomír. Lidská výkonnost a omezení. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. Učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů ATPL(A) dle předpisu JAR-FCL 1. ISBN 80-7204-236-X. TOMÁŠEK, Petr: Lidský činitel v dopravě. VŠB-TU Ostrava, 2017. Studijní materiál k modulu, dostupný na adrese: https://issuu.com/michdor/docs/m7_text PALEČEK, Miloš, Stanislav MALÝ a Adam GIECI. Spolehlivost lidského činitele. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2008. ISBN 978-80-86973-28-9. HAWKINS, Frank H. Human factors in flight. Brookfield, Vt., U.S.A.: Gower Pub. Co., c1987. ISBN 0291397395. WISE, John A., V. David HOPKIN a Daniel J. GARLAND. Handbook of aviation human factors. 2nd ed. Boca Raton: CRC Press, c2010. Human factors in transportation. ISBN 0805859063.

Doporučená literatura:

ŠULC, Jiří, KULČÁK, Ludvík, ed. Lidská výkonnost (040 00): [učebnice pro teoretickou přípravu pilotů ATPL, CPL a IR]. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011. Učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL 1. ISBN 978-80-7204-688-1. REASON J.: Human Error. Cambridge University Press, New York, USA, 2009. ISBN: 978-0-521-31419-0

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vyhodnocení průběžného a závěrečného testu Vypracování semestrální práce v rozsahu 10 stran A4

E-learning

lms.vsb.cz www.vvvd.cz/m7-lidsky-cinitel-v-doprave-22.html

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou definovány

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy v oblasti bezpečnosti a lidského činitele (LČ) 2. Základní grafické modely LČ (SHEL, Reason) 3. Výkonnost LČ versus spolehlivost (bezpečnost) rizikových systémů 4. Lidská výkonnost a omezení 5. Základy lidské fyziologie 6. Základy letecké psychologie 7. Lidské selhávání a spolehlivost 8. Proces lidského rozhodování a chování 9. Mezilidská komunikace 10. Přetížení a nevytížení člověka v pracovním procesu 11. Problematika automatizace pilotní kabiny 12. Možnosti v oblasti výběru a výcviku pro zvýšení spolehlivosti LČ 13. Možnosti v oblasti managementu stresu a únavy pro zvýšení spolehlivosti LČ 14. Možnosti moderních způsobů řízení lidských zdrojů pro zvýšení spolehlivosti LČ

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: Rozsah povinné účasti

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R037) Technologie provozu letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku