342-0390/04 – Meteorology (Mtr)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits2
Subject guarantordoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 1+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

METEOROLOGIE ATMOSFÉRA Složení, rozsah, vertikální členění Složení, rozsah, vertikální členění Teplota Vertikální rozložení teploty Přenos tepla Vertikální teplotní gradient , stabilita a instabilita Vývoj inverzí, druhy inverzí Teplota v blízkosti země, přízemní vlivy, denní chod teploty, vliv oblačnosti, vlivy větru Atmosférický tlak Barometrický tlak, isobary Změna tlaku s výškou, křivky (isohypsy) Redukce tlaku na střední hladinu moře, QFF Přízemní níže / níže v horních vrstvách atmosféry, přízemní výše / výše horních vrstvách atmosféry Hustota atmosféry Vzájemný vztah tlaku, teploty a hustoty Mezinárodní standardní atmosféra (ISA) Mezinárodní standardní atmosféra Měření výšek Barometrická výška, hustotní výška, skutečná výška Výška nad letištěm, nadmořská výška, letová hladina Nastavení měření výšky: QNH, QFE, 1013,25 hPa Účinek proudění vzduchu zrychlovaného vlivem topografie VÍTR Definice a měření Definice a měření Prvotní příčina větru Prvotní příčina větru, tlakový gradient, Coriolisova síla, gradientový vítr Vztah mezi izobarami a větrem Všeobecná cirkulace Všeobecná cirkulace kolem zeměkoule Turbulence Turbulence a nárazovitost, druhy turbulence Původ a místa výskytu turbulence Změna větru s výškou Změna větru ve vrstvě tření Změna větru způsobená frontami Místní větry Anabatické a katabatické větry, pevninské a mořské brízy,Venturiho jevy Stojaté vlny Původ stojatých vln TERMODYNAMIKA Vlhkost Vodní páry v atmosféře Teplota / rosný bod, směšovací poměr, relativní vlhkost OBLAČNOST A MLHA Tvoření oblačnosti a popis Typy oblačnosti, klasifikace oblačnosti Vliv inverzí na vývoj oblačnosti Mlha, kouřmo, zákal Radiační mlha Advekční mlha Mlha z odpařování Frontální mlha Orografická mlha SRÁŽKY Vývoj srážek Vývoj srážek Druhy srážek Druhy srážek, závislost na typu oblačnosti VZDUCHOVÉ HMOTY A FRONTY Typy vzduchových hmot Popis, faktory ovlivňující vlastnosti vzduchové hmoty Klasifikace vzduchových hmot, transformace vzduchovýchhmot, oblasti vzniku Fronty Rozhraní mezi vzduchovými hmotami (fronty), všeobecná situace, geografické rozdělení, fronty Teplá fronta, s ní související oblačnost a počasí Studená fronta, s ní související oblačnost a počasí Teplý sektor, s ním související oblačnost a počasí Počasí za studenou frontou Okluze, s nimi související oblačnost a počasí Stacionární fronta, s ní související oblačnost a počasí Přemisťování front a tlakových systémů, životní cyklus TLAKOVÉ SYSTÉMY Poloha hlavních tlakových útvarů Poloha hlavních tlakových útvarů Anticyklona Anticyklony, typy, hlavní vlastnosti, studené a teplé anticyklony, hřebeny, subsidence Nefrontální tlakové níže Termální, orografické a sekundární tlakové níže, jezera studeného vzduchu, brázdy KLIMATOLOGIE Typické meteorologické situace ve středních zeměpisných šířkách Západní vlny Oblast vysokého tlaku Jednotné rozložení tlaku Jezero studeného vzduchu Místní počasí a větry v jednotlivých ročních obdobích Místní počasí a vítr v jednotlivých ročních obdobích NEBEZPEČÍ PRO LET Námraza Meteorologické podmínky pro tvoření a narůstání námrazy, topografické vlivy Turbulence Vlivy na let, vyvarování se Střih větru Definice střihu větru Meteorologické podmínky pro střih větru Vlivy na let Bouřky Struktura bouřek, squall lines (čáry instability), sled vývojových etap, bouřkové buňky, elektřina v atmosféře, statické náboje Podmínky pro vznik a proces vývoje, předpověď, místa výskytu, specifikace typu Vyhýbání se bouřkám, pozemní / palubní radar, přístroj k detekci elektrických výbojů v atmosféře Vývoj a účinek jevu downburst Vznik blesků a vliv úderu blesku na letadlo a na provedení letu Přízemní a výšková inverze Vliv na výkonnost letadla Nebezpečí v hornatých oblastech Vliv terénu na oblačnost a srážky, přechod fronty Vertikální pohyby, horská vlna, střih větru, turbulence, námraza Vývoj a vliv údolních inverzí Jevy snižující dohlednost Snížení dohlednosti způsobené kouřmem, kouřem, prachem, pískem a srážkami Snížení dohlednosti způsobené nízko zvířeným a vysoko zvířeným sněhem

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (30) P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (30) P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (30) P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (30) P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (30) P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (30) P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner