342-0390/10 – Meteorology (Mtr)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
JAN290 Ing. Zbyněk Jančík
SMR46 doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Číslo Náplň přednášek 050 00 00 00 METEOROLOGIE 050 01 00 00 47 Atmosféra - složení a struktura - vertikální členění 48 Tlak, hustota a teplota - barometrický tlak, isobary - změny tlaku, hustoty a teploty s výškou - názvosloví měření výšek - záření Slunce a Země (solární a terestriální radiace), teplota - denní chod teploty - adiabatický děj - vertikální teplotní gradient - stabilita a instabilita - vlivy radiace, advekce, subsidence a konvergence 49 Vlhkost a srážky - vodní pára v atmosféře - tlak vodní páry - rosný bod a relativní vlhkost - kondenzace a vypařování - srážky 050 02 00 00 50 Tlak a vítr - oblasti vysokého a nízkého tlaku - pohyby v atmosféře, tlakový gradient - vertikální a horizontální pohyby, konvergence, divergence - přízemní a geostrofický vítr - vliv gradientu větru a střihu větru na vzlet a přistání - vztah mezi izobarami a větrem, Buys Ballotův zákon - turbulence a nárazovitost - místní větry, fén, pevninská a mořská bríza 51 Tvorba oblačnosti - ochlazování advekcí, radiací a adiabatickou expanzí - typy oblačnosti - konvekční oblačnost - orografická oblačnost - vrstevnatá a kupovitá oblačnost - podmínky létání v jednotlivých typech oblačnosti 52 Mlha, kouřmo a zákal - mlha radiační, advekční, frontální a namrzající - tvoření a rozpouštění mlhy - snížení dohlednosti vlivem kouřma, sněžení, kouře, prachu a písku - vyhodnocení pravděpodobnosti snížené dohlednosti - rizika za letu v důsledku nízké horizontální a vertikální dohlednosti

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Written exam Written test 35  0
        Other task type Other task type 65  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (60) P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (50) P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner