342-0394/07 – Communication (Kom)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Rudolf Volner, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
VOL10 prof. Ing. Rudolf Volner, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students will learn basic information and skills with practical communication in air traffic

Teaching methods

Tutorials

Summary

The course provides basic communication skills for air transport

Compulsory literature:

Volner, R. a kol.: Flight Planning Management, CERM, Akademické nakladatelství sro. Brno, 2007, ISBN 978-80-7204-496-2

Recommended literature:

JAR - FCL 1 in the Republic issued in June 2001

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

test

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Radiotelefonie a komunikace Postupy pro odlet Postupy na trati Postupy schémat provozu a pro přílet Ztráta spojení Tísňové a pilnostní postupy Zkratky řízení letového provozu, skupiny Q-kódů, kategorie zpráv. Vysílání písmen, čísel a času v letectví. Standardní slova a fráze. Důležité výrazy meteorologické informace. Činnosti při letech za viditelnosti (VFR). Činnosti při letech podle přístrojů (IFR). Postupy podle předpisu L10 a dokumentu L4444.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Other task type Other task type 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B3712) Air Transport Technology (3708R037) Aircraft Operation Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B3712) Air Transport Technology (3708R037) Aircraft Operation Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (60) P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner