342-0396/01 – Vehicles Operation (PDP)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits3
Subject guarantorIng. Jaromír Široký, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jaromír Široký, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
RIC69 Ing. Michal Richtář, Ph.D.
S1I95 Ing. Jaromír Široký, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1
Part-time Credit and Examination 12+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the course is to orient students in the basic legislative requirements for the operation of the means of transport by road and rail transport. Learn of basic methodologies for fuel consumption assessment and power.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět je zaměřen na problematiku provozování dopravních prostředků kolejové a silniční dopravy, především na legislativní podmínky provozování, provozování jednotlivých skupin vozidel. Zabývá se napájením drážních vozidel, požadavky na jejich řízení a provozem vybraných speciálních drah. Předkládá základní požadavky na vozidla pro vysoké rychlosti.

Compulsory literature:

Antonický, S.: Provoz kolejových vozidel. Bratislava: Alfa Bratislava, 1982 http://homen.vsb.cz/~s1i95 Jansa, F.: Vozidla elektrické trakce. Bratislava: Alfa Bratislava. 1983

Recommended literature:

Antonický: Provoz železničních vozidel II. Alfa Bratislava, 1984

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Test v polovině semestru. Závěrečný test

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Legislativa provozu dráhových vozidel Rozdělení drážních vozidel Energetika pohybu vozidel Napájení železničních tratí, kontrola zatížení Řízení drážního vozidla, řešení stanoviště Pohyb vozidel vyšších rychlostí Dráhy speciální, nehodové prostředky STK a měření emisí silničních vozidel Legislativa provozu silničních vozidel, schvalování způsobilosti k provozu, rozdělení a druhy vozidel, kategorizace dle EHK, Základní části a ústrojí vozidel. Základní názvosloví a pojmy v dopravě, historie, vývoj sil dopravy. Druhy a označování pneumatik, automobilová kola Aktivní bezpečnost vozidel Pasivní bezpečnost vozidel, zkoušení vozidel Spotřeba paliva silničních vozidel

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Šumperk 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Šumperk 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Šumperk 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Šumperk 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Šumperk 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Šumperk 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Šumperk 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Šumperk 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner