342-0396/03 – Vehicles Operation (PDP)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits4
Subject guarantorIng. Jaromír Široký, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jaromír Široký, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2012/2013Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
RIC69 Ing. Michal Richtář, Ph.D.
S1I95 Ing. Jaromír Široký, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+1
Part-time Graded credit 8+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the course is to orient students in the basic legislative requirements for the operation of the means of transport by road and rail transport. Learn of basic methodologies for fuel consumption assessment and power.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět je zaměřen na problematiku provozování dopravních prostředků kolejové a silniční dopravy, především na legislativní podmínky provozování, provozování jednotlivých skupin vozidel. Zabývá se napájením drážních vozidel, požadavky na jejich řízení a provozem vybraných speciálních drah. Předkládá základní požadavky na vozidla pro vysoké rychlosti.

Compulsory literature:

Antonický, S.: Provoz kolejových vozidel. Bratislava: Alfa Bratislava, 1982 http://homen.vsb.cz/~s1i95 Jansa, F.: Vozidla elektrické trakce. Bratislava: Alfa Bratislava. 1983

Recommended literature:

Antonický: Provoz železničních vozidel II. Alfa Bratislava, 1984

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Test v polovině semestru. Závěrečný test

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Legislation of track vehicle traffic Allocation of railway vehicles Power movement of vehicles driving

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2012/2013 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100  51
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2020/2021 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2018/2019 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2018/2019 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2017/2018 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2017/2018 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2016/2017 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2016/2017 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2015/2016 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2015/2016 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2014/2015 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2014/2015 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2013/2014 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology K Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2013/2014 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2013/2014 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2013/2014 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology P Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2012/2013 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2012/2013 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology P Czech Šumperk 3 Compulsory study plan
2012/2013 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2012/2013 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology K Czech Šumperk 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner