342-0397/01 – Mechanizační prostředky (MP)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRA37 doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D.
SLI74 prof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- Základní pojmy v oblasti logistiky, - Seznámení se s pojmy a normami v oblasti manipulace s materiálem, - Definice toku materiálu, klasifikace vlastností materiálů, - Definice základních mechanizačních prostředků, - Kalkulace dopravní kapacity mechanizačních prostředků prostředků

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

V předmětu Mechanizační prostředky se posluchači seznámí se základními prostředky mechanizace v oblasti dopravy, manipulace a skladování. Předmět je zaměřen na pochopení volby počtu a typu mechanizačního prostředku ve výše zmiňovaných oblastech. Předmět je zejména věnován: • Obecné logistice • Balení, paletizací a kontejnerizací • Skladovému hospodářství v podniku • Seznámení se s základními mechanizačními prostředky

Povinná literatura:

1) Konečný M.: Logistika v systému řízení podniku, ES VŠB-TUO, 1999. 2) Jeřábek K: Logistika, ES ČVUT, 1998 3) Gross I.: Logistika, ES VŠCHT, 1996. 4) Lambert, M., D.: Logistika, Computer Press, Praha, 2000. 5) Svoboda V., Latýn P.: Logistika, ES ČVUT, 2002. 6) Polák, J., Pavliska, J., Slíva, A.: Dopravní a manipulační zařízení I. ES VŠB-TUO 2001. 7) Polák, J., Bailotti, K., Pavliska, J., Hrabovský, L.: Dopravní a manipulační zařízení II. ES VŠB-TUO 2003. 8) Pavliska J., Hrabovský, L.:Dopravní a manipulační zařízení IV. ES VŠB-TUO 2004. 9) Dražan, F., Jeřábek, K.: Manipulace s materiálem. SNTL,1979. 10) Muther R.: Systémové projektování, SNTL, 1970.

Doporučená literatura:

Doporučená literatura shodná s povinnou.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

2 programy, 2 testy

E-learning

Další požadavky na studenta

Pravidelně konzultovat na přednáškách a cvičeních.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Poř.č. Týden Přednášky/cvičení 1 Definice logistiky, úkoly a předměty logistiky. Logistické cíle. Význam logistiky v oblasti dopravy, manipulace a skladování. . Seznámení s programem cvičení. Zadání programu č. 1 (rešerše z odborné literatury). Laboratoř sypkých hmot. 2 Názvosloví a základní pojmy v manipulaci s materiálem. Dopravované materiály. Klasifikace a mechanicko-fyzikální a geometrické vlastnosti materiálu. Metodika měření mechanických vlastností sypkých materiálů. Jejich vliv na dopravu a skladovatelnost. 3 Tok materiálu. Rozdělení dopravních a manipulačních zařízení. Výpočet dopravního výkonu. Pohybová rovnice. Přenos tažné síly. Volba vhodného manipulačního prostředku. 4 Analýza tažných sil v tažném prvku. Tažné prvky. Pohony dopravních, zvedacích a manipulačních zařízení. Rozdělení dopravníků. Pásový dopravník, hlavní části, příslušenství. Základy teorie a výpočet pásového dopravníku. Výkon dopravního zařízení. Eulerovy vztahy. 5 Strmé pásové dopravníky. Lanopásový dopravník. Korečkový elevátor. Článkový dopravník. Speciální strmé dopravníky. Výpočet korečkového a článkového dopravníku. TEST č. 1 „Teoretické základy dopravy“. Pásový dopravník. Zadání programu č. 2. 6 Skladové hospodářství. Konstrukce a uzávěry. Podávače. Graficko-početní metoda určování tažné síly dopravního zařízení s nekonečným tažným prvkem. Výpočet pásového dopravníku. 7 Výpočet řetězových dopravníků. Vibrační a šnekový dopravník. Doprava vlastní tíhou. Výpočet řetězových dopravníků. 8 Speciální strmé dopravníky. Výpočet korečkového a článkového dopravníku. 9 Vibrační a šnekový dopravník. Doprava vlastní tíhou. Jeřáby- konstrukce a rozdělení. TEST č. 2. Odevzdání obou programů. Zápočet. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY: z předmětu MECHANIZAČNÍ PROSTŘEDKY 342 397/01 pro 3. ročník prezenčního bakalářského studia B2341 1. Definice logistiky, úkoly a předměty logistiky. Logistické cíle. Význam logistiky v oblasti dopravy, manipulace a skladování. 2. Dopravované materiály a jejich klasifikace. 3. Mechanicko-fyzikální a geometrické vlastnosti. 4. Výpočet dopravního výkonu pro plynulou a přetržitou dopravu. 5. Pohybová rovnice. 6. Přenos tažné síly. Eulerovy vztahy. 7. Analýza tažných sil v tažném prvku. 8. Určování tažné síly dopravního zařízení s nekonečným tažným prvkem. 9. Tažné prvky. Lana, řetězy a dopravní pásy. 10. Pohony dopravních a manipulačních zařízení. 11. Rozdělení dopravníků. 12. Pásový dopravník, hlavní části, příslušenství. 13. Základy teorie a výpočet pásového dopravníku dle ČSN ISO 5048. 14. Strmé pásové dopravníky. 15. Lanopásový dopravník. 16. Korečkový dopravník a jeho výpočet. 17. Článkový dopravník a jeho výpočet. 18. Hřeblový dopravník. Redler. Výpočet řetězových dopravníků. 19. Šnekový dopravník. Druhy, použití, výpočet. 20. Vibrační dopravník. Druhy, použití, výpočet. 21. Zásobníky. Druhy, použití a konstrukce. Jádrový a hmotový tok v zásobnících. 22. Jeřáby. Základní rozdělení a konstrukce.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie (10) Dopravní technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie (10) Dopravní technika P čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika K čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie (10) Dopravní technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2301R003) Dopravní technika a technologie (10) Dopravní technika K čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika K čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika K čeština Šumperk 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2301R002) Dopravní technika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.