342-0398/01 – Transport Theory I (TrD I)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
TEI72 doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 14+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Mathematical models for solving of distributions problems. Mathematical models for creating of public transport nets. Mathematical models for creating of junction signal plans. Mathematical models for time coordination of connections in public transport. Mathematical models for scheduling of vehicles.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Compulsory literature:

TEICHMANN, D.: Transport Theory. Praha: ČVUT in Prague, 2015.

Recommended literature:

TEICHMANN, D.: Transport Theory. Praha: ČVUT in Prague, 2015.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Úvod do předmětu, metodický aparát teorie dopravy Dopravní systém a jeho dekompozice, dopravní síť a její matematická trans- formace Optimalizace pohybu dopravních prostředků po dopravních sítích, základní poznatky o teorii dopravních proudů Posuzování kapacitních možností dopravních sítí Lokační a alokační úlohy Řešení úloh teorie dopravy matematickým modelováním Základní úlohy o dopravních systémech, jejich klasifikace, řešení vybraných typů Přepravní požadavky a jejich vliv na organizaci a chování dopravních systémů Uzly dopravní sítě jako obslužné systémy, matematický popis obslužného systému, Kendallova klasifikace obslužných systémů Základní předpoklady pro tvorbu modelu a řešení obslužných systémů Analytické řešení obslužného systému Markovova typu s paralelně řazenými linkami obsluhy a odmítáním, základní provozní charakteristiky systému Analytické řešení obslužného systému Markovova typu s paralelně řazenými linkami obsluhy a omezenou nebo neomezenou délkou fronty, základní pro-vozní charakteristiky systémů Analytické řešení uzavřeného obslužného systému Markovova typu s paralel-ně řazenými linkami obsluhy, analytické řešení obslužného systému Markovova typu se dvěma sériově řazený-mi linkami obsluhy, základní provozní charakteristiky systémů Specifika řešení Semimarkovových jednolinkových obslužných systémů

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2008/2009 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Šumperk 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Šumperk 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Šumperk 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Šumperk 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Šumperk 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner