342-0399/01 – Základy logistiky (ZL)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SLI74 prof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- Seznámení se za základními logistickými pojmy, vývojem, úkoly a předměty logistiky, - Vysvětlení pojmu distribuční logistiky, zpětné logistiky a recyklingu, - Řešení logistických problémů, - Tvorba zásob a klasifikace dopravovaných materiálů, - Objasnění principů podnikové logistiky a logistiky v manipulaci s materiálem.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

V předmětu základy logistiky se posluchači seznámí se základy logistiky jako vědního oboru se zaměřením na logistiku v dopravě a manipulaci. Předmět je věnován oblastem: * podniková logistika, * výrobní strategie, * skladové hospodářství v podniku, * balení, paletizace a kontejnerizace.

Povinná literatura:

Konečný M.: Logistika v systému řízení podniku, ES VŠB-TUO, 1999. Jeřábek K.: Logistika, ES ČVUT, 1998. Gross I.: Logistika, ES VŠCHT, 1996. Lambert M., D.: Logistika, Computer Press, Praha, 2000. Svoboda V., Latýn P.: Logistika, ES ČVUT, 2002. Polák J., Pavliska J., Slíva A.: Dopravní a manipulační zařízení I., ES VŠB- TUO, 2001 Frežan F., Jeřábek K.: Manipulace s materiálem, SNTL, 1979. Muther R.: Systémové projektování, SNTL, 1970. Slíva, A., Günther, P. Základy logistiky/Fundamental Logistics.

Doporučená literatura:

Doporučená literatura shodná s povinnou literaturou

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Řešení projektu podnikové logistiky

E-learning

Další požadavky na studenta

Pravidelně konzultovat na přednáškách a cvičeních.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. týden: PŘ: Vývoj logistiky, definice logistiky, úkoly a předměty logistiky. Logistické cíle. Význam logistiky v oblasti dopravy, manipulace a skladování. CV: Seznámení s programen cvičení. Kalkulace dopadů úspor logistických nákladů na zisk. 2. týden: PŘ: Základní logistické pojmy. Logistický systém a jeho zkoumání. Logistické řetězce. CV: Prvky a vazby systému a jejich matematické vyjádření. Vstupy a výstupy systému. Statický a dynamický systém. 3. týden: PŘ: Distribuční logistika. Cíle distribuční logistiky. Zpětná logistika a recykling. CV: Intenzita hmotového toku. Manipulační práce. 4. týden: PŘ: Pohyb hmot: hybná síla reprodukčního procesu. Logistická transformace hmot, informací a energie. Systémový přístup a integrované pojetí hmotných a informačních toků. CV: Systém logistických ukazatelů. 5. týden: PŘ: Hlavní logistické problémy a jejich řešení. Výrobní strategie. CV: Metoda Just in Time. KANBAN systém. 6. týden: PŘ: Skladové hospodářství, tvorba zásob. CV: Modely tvorby zásob. Model optimalizace zásob při plánování vyskladnění. 7. týden: PŘ: Dopravované materiály. Formulace a vyjádření matematického problému dopravy. CV: TEST č.1. 8. týden: PŘ: Tok materiálu CV: Dopravní výkon pro plynulou a přerušovanou dopravu. 9. týden: PŘ: Podniková logistika. CV: Tozbor materiálu, graf P-Q. 10. týden: PŘ: Informatika v logistice. Plánování v logistice. CV: Metody rozmisťování objektů na základě intenzity toku materiálu. 11. týden: PŘ: Balení, paletizace a kontejnerizace. Rozdělení manipulačních prostředků a systémů. CV: Dimenzování manipulačních prostředků a systémů. Kalkulace využití palet a počtu kontejnerů. 12. týden: PŘ: Logistika v manipulaci s materiálem. CV: TEST č. 2. 13. týden: PŘ: Doprava: železniční, automobilová, lodní, potrubní a letecká. Kritéria volby dopravy a zprostředkovatelé přepravních služeb. CV: Kalkulace nákladů na jednotlivé druhy dopravy. Porovnání způsobů dopravy. 14. týden: REZERVA

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2302R003) Dopravní stroje a manipulace s materiálem K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.